VERSTORING TELECOMMUNICATIE & ICT

Telecommunicatie en ICT (informatie- en communicatietechnologie) nemen een steeds grotere plaats in het dagelijks leven in. De toegankelijkheid en kwaliteit van deze sector is voor zowel burger, overheid als bedrijfsleven van belang. Ook Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is in toenemende mate afhankelijk van telecommunicatie en ICT. Denk aan het communicatiesysteem C2000, het Landelijke Crisismanagementsysteem (LCMS) en bereikbaarheid via het alarmnummer 112.

Brand zendmast Hoogersmilde - Hoogersmilde.eu

Scenario

De hele regio wordt geraakt door uitval van het volledige (vast en mobiel) telefoonnet. De meest voorkomende oorzaak van telefoonstoring is stroomuitval. Dit is daarom als apart scenario in het risicoprofiel opgenomen. Hardware valt hierdoor uit (gsm-masten, glasvezelkabel, data center of netwerkcentrale), maar ook de software van centrales kan verstoord raken. Als gevolg van de verstoring valt ook de personenalarmering van ouderen en hulpbehoevenden uit.

Alle klanten van de telecom-aanbieders in de regio, zowel bedrijven als burgers, zitten zonder telefoon en internet. Alle voorzieningen en diensten die worden ondersteund door internet vallen eveneens uit, zoals digitale TV. Het verkeer ondervindt hinder doordat een aantal verkeersregelinstallaties uitvalt. Het duurt een tijdje voor de situatie duidelijk is en gecommuniceerd wordt door de aanbieder. De aanbieder denkt in eerste instantie dat de storing binnen een halve dag is opgelost, maar uiteindelijk kost het toch 2 dagen voor de uitval volledig is opgelost.

waarschijnlijkheid
Waarschijnlijk

impact
Ernstig

Specifieke impact

III Slachtoffers

II Financiële schade

II Impact dagelijkse leven

I Bestuurlijke impact

IIII Maatschappelijke impact

Cascade effecten

  • Wanneer telecom en/of ICT verstoord zijn, kunnen veel mensen en organisaties hier hinder van ondervinden, ook onze eigen hulpverleningsorganisatie. Voor alle primaire systemen is een fall back scenario uitgewerkt, maar het werk zal wel minder efficiënt worden uitgevoerd. Ook secundaire systemen zijn dan niet meer beschikbaar, waardoor het werk lastiger wordt.
  • Ook andere organisaties zijn in toenemende mate afhankelijk van ICT en moeten sluiten bij uitval van ICT-systemen. Denk aan verstoringen in de financiële sector (bijvoorbeeld elektronisch bankieren, pinnen en gelduitgifteautomaten), informatiediensten van de overheid, uitval van verkeerscentrales, alarmsystemen en andere domotica voor verminderd zelfredzamen die thuis wonen en uitval van ICT-diensten van zorgverleners en de transportsector.

Maatregelen

Preventief

Er is planvorming uitgewerkt (Coördinatieplan Vitale Infrastructuur- sector Telecommunicatie) voor de crisisbeheersing bij uitval van telecommunicatie. Daarnaast is naar aanleiding van de vorige capaciteiteninventarisatie, onderdeel van het RRP 2017, een beïnvloedingsanalyse met betrekking tot dit risico uitgevoerd.

Trend

De conclusie van verschillende dreigingsanalyses is dat de omvang van de risico’s lijkt toe te nemen, terwijl tegelijkertijd de oorsprong van de dreiging steeds moeilijker te traceren wordt.


De verwachting is dat met name de mobiele telecommunicatievoorzieningen vaker uit zullen vallen. Oorzaak hiervan is overbelasting van de netwerken door het almaar toenemende gebruik van mobiele netwerken. Dit geldt niet alleen voor spraakverkeer, maar ook voor dataverkeer. Een andere oorzaak is gelegen in de instabiliteit van de netwerken. Om de toenemende belasting het hoofd te bieden gaan providers steeds sneller over tot het invoeren van innovaties. Deze innovaties blijken vaak onvoldoende ontwikkeld.

Mogelijk onvoldoende capaciteit

  • De capaciteiten op het gebied van informatie-uitwisseling en communicatie zijn onvoldoende. Het alarmeren van hulpverleners komt in de problemen en ook de onderlinge communicatie is beperkt. Hierdoor wordt informatie niet meer goed uitgewisseld.
  • Alle andere processen (bijvoorbeeld de daadwerkelijke hulpverlening door brandweer, ambulance en politie) kunnen wel nog worden uitgevoerd, maar doordat de coördinatie ernstig wordt beperkt, kan de beschikbare capaciteit veel minder efficiënt worden ingezet.