INCIDENT WEGVERKEER

Het wegennet is een risicobron. Naast autowegen en provinciale wegen loopt door de regio Zuidoost-Brabant ook een aantal autosnelwegen: de A2, A50, A58 en A67. Vanwege de hoge stedelijkheidsgraad in Brabant zijn de snelwegen meestal erg druk. Het drukste punt ligt op de Randweg Eindhoven.


Bij een incident wegverkeer kun je denken aan een groot ongeval op de weg waarbij veel slachtoffers betrokken zijn, bijvoorbeeld een brand in een touringcar of een grote kettingbotsing. Ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen zijn bij het scenario 'ongeval vervoer gevaarlijke stoffen' beschreven.

Ongeval A67 bij Steensel - Paul van Woerkum

Scenario

Er gebeurt een groot ongeluk op de weg met een groot aantal slachtoffers. Er zijn 4 doden, 20 gewonden en personen die niet gewond zijn, maar wel aangedaan. Door het ongeval zijn alle rijstroken van de autosnelweg volledig geblokkeerd. Doordat het verkeer zich op het onderliggende wegennet een baan zoekt, ontstaan ook daar opstoppingen en vertragingen. Hulpverleningsdiensten hebben problemen om snel ter plaatse te komen, doordat de wegen volstaan met verkeer.

waarschijnlijkheid
Mogelijk

impact
Aanzienlijk

Specifieke impact

III Slachtoffers

I Financiële schade

I Maatschappelijke impact

Cascade effecten

Verkeersinfarct met economische schade als gevolg.

Voldoende
capaciteit

Maatregelen

Preventief

 • Voor incidenten op de snelwegen rond Eindhoven zijn uitwijkroutes bepaald en uitgezet.
  Met deze Kleinschalige Alternatieve Routes (KAR) ofwel U-routes kan het verkeer via geschikte wegen veilig door de regio rijden.
 • Er is in een aantal gemeenten in de regio een geprioriteerd wegennet ingericht, waardoor op afstand de doorstroming van deze wegen kan worden verhoogd. Dit wegennet is nog niet in iedere gemeente in de regio ingericht.
 • Er zijn diverse infrastructurele aanpassingen aan wegen, bijvoorbeeld de aanleg van rotondes.
 • Het ministerie en de provincie werken aan een nieuw verkeersveiligheidsbeleid voor 2030 (www.duurzaamveilig.nl).


Reactief

 • Op de Nederlandse wegen wordt Incidentmanagement (IM) toegepast. IM is gericht op het verbeteren van de doorstroming en veiligheid op het Nederlandse wegennet.

Trend

 • Door de demografische en economische groei is er een toename van het wegverkeer en het aantal ongevallen.
 • Gemeenten geven bij de inrichting van lokale wegen de voorkeur aan verblijfsgebieden en beperken het aantal ontsluitingswegen, zodat de uitstoot van fijnstof wordt beperkt. De doorvoercapaciteit van dit onderliggende wegennet neemt hierdoor af.
 • Het aantal senioren in het dagelijkse verkeer neemt toe en door spitsmijdend gedrag wordt de spreiding van het verkeer en de spitstijd uitgestrekt. Hierdoor zijn er minder momenten op de dag dat er sprake is van weinig verkeer. Daardoor nemen de effecten van verstoringen van de doorstroming bij ongevallen toe. Bij een grootschalig ongeval zal het voor de hulpverleningsdiensten steeds lastiger worden om snel ter plaatse te zijn.
 • Het vrachtverkeer in Brabant is toegenomen door de invoer van tol voor vrachtwagens in België.