INSTORTING GEBOUW
door explosie of gebreken constructie/fundering

In de regio zijn veel gebouwen aanwezig die door een explosie, of een gebrekkige constructie of fundering kunnen instorten. Instorting van een gebouw heeft een negatieve invloed op de omgeving: gebouwen in de omgeving kunnen (ernstig) beschadigen. Dit heeft vervolgens gevolgen voor de veiligheid van de aanwezigen in de omgeving. Instorting van kunstwerken zoals viaducten en tunnels kan grote infrastructurele gevolgen hebben.

Ingestorte parkeergarage Eindhoven Airport - Sem van Rijsel

Scenario

Door het niet naleven van het bouwbesluit en verkeerde toepassing van materialen, stort een relatief nieuw gebouw in. Het gaat om een parkeergarage, met daaronder een publieksfunctie, in het centrum van een drukke binnenstad. De instorting vindt plaats op een doordeweekse dag tijdens kantooruren, met als gevolg 13 doden en 10 gewonden. De winkels en lunchrooms onder de parkeergarage zijn open. Van het gebouw is niet veel meer over en de brokstukken liggen in de omgeving. De omliggende straten worden afgesloten.

waarschijnlijkheid
Mogelijk

impact
Ernstig

Specifieke impact

III Slachtoffers

III Financiƫle schade

I Bestuurlijke impact

IIIII Maatschappelijke impact

Cascade effecten

Na de instorting kan er onrust ontstaan over gebouwen die met dezelfde constructie zijn gerealiseerd. Mogelijk moeten deze gebouwen buiten gebruik worden gesteld.

Trend

  • De gemeente voert minder controles door bouwtoezicht uit, als gevolg van deregulering.
  • Er wordt meer hoogbouw gerealiseerd.
  • Er worden nieuwe bouwmethoden gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan het 3D-printen van huizen.
  • Een ontwikkeling die kan bijdragen aan het verminderen van de kans op een explosie, is het afschaffen van de gasaansluitingen in nieuwbouwwoningen.

Maatregelen

Preventief

  • In het bouwbesluit zijn bouwvoorschriften opgenomen om de veiligheid van gebouwen te waarborgen. Door op de naleving hiervan toe te zien, tracht de overheid de veiligheid verder te vergroten. Vergunningsvoorschriften stellen eisen aan het betrekken van bouwkundig personeel bij bouw en verbouw van gebouwen, bijvoorbeeld door het laten maken van constructieberekeningen.


Reactief

  • Indien mogelijk: stabiliseren van het gebouw.

Voldoende
capaciteit