DIERZIEKTE
niet overdraagbaar op mensen

Niet-overdraagbare dierziekten zijn besmettelijke dierziekten die niet van dier op mens overdraagbaar zijn. De bekendste ziektes, die ook in de regio zijn voorgekomen, zijn mond-en-klauwzeer (MKZ) en varkenspest. Deze dierziekten zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid van mensen, maar een grootschalige uitbraak kan grote impact hebben op het maatschappelijk leven.


Mond- en klauwzeer bij een koe

Scenario

De bekende dierziekte varkenspest breekt op grote schaal uit. De Rijksoverheid besluit om grote aantallen gezonde dieren preventief te ruimen.

impact
Aanzienlijk

Specifieke impact

III Financiƫle schade

III Bestuurlijke impact

III Maatschappelijke impact

waarschijnlijkheid
Waarschijnlijk

Trend

  • Veebedrijven nemen in omvang toe.
  • Sinds 2003 staat de EU noodvaccinatie bij een uitbraak toe (mits er een goed onderbouwd plan ligt). Gevaccineerde dieren hoeven dan niet te worden gedood.

Cascade effecten

Veel maatschappelijke ophef bij preventief ruimen, zeker wanneer dit ook kinderboerderijen, dierenweiden en huisdieren betreft.

Maatregelen

Reactief

  • Het toedienen van noodvaccinatie.
  • Op verschillende plekken gelden vervoersverboden.
  • (Preventief) ruimen (het doden van alle dieren) van het besmette bedrijf. Soms gebeurt dit ook preventief, als bedrijven nog niet besmet zijn.
  • Onderzoek naar alle bedrijven waarmee het besmette bedrijf contact heeft gehad en bedrijven in de nabijheid (straal van 10 km).

Voldoende
capaciteit