KOUDEGOLF (SNEEUW EN IJZEL)

Periodes van (extreme) koude, sneeuw en ijzel zijn de afgelopen decennia vaak voorgekomen in Nederland. In dit scenario is zowel gekeken naar de logistieke ontwrichting (stremming van de infrastructuur) als naar de gevolgen voor de volksgezondheid. Bij dit laatste kun je denken aan onderkoeling en bevriezing. Dak- en thuislozen, ouderen, kinderen en mensen met een lage weerstand zijn bij dit scenario de kwetsbare groepen.

Ongeval op gladde wegen in De Rips - Martien van Dam

Scenario

Het is extreem winters in Nederland: (zware) sneeuwval, ijzel en een extreem lage (gevoels-) temperatuur. Door een tekort aan gladheidsbestrijdingsmiddelen en aanhoudende sneeuw sluiten wegbeheerders wegen af, waardoor lange files ontstaan. Dit beïnvloedt aanrijdtijden en operationele inzetbaarheid van hulpverleningsdiensten. Daarnaast dreigen door hevige sneeuwval constructies te bezwijken. Op de spoedeisende hulp en bij huisartsen melden zich vele mensen met o.a. botbreuken als gevolg van valpartijen. Ook brengen ambulances diverse slachtoffers van verkeersongevallen binnen.

waarschijnlijkheid
Zeer waarschijnlijk

impact
Ernstig

Specifieke impact

III Slachtoffers

II Gebrek primaire levensbehoeften

II Financiële schade

II Impact dagelijkse leven

III Bestuurlijke impact

IIII Maatschappelijke impact

Trend

Klimatologische veranderingen leiden tot steeds grilligere natuuromstandigheden, waardoor extreem weer in de vorm van koude, sneeuw en ijzel ook vaker voor kan komen.

Cascade effecten

  • Uitval van stroom.
  • Uitval van ICT- en telecom.
  • Accupacks van bijvoorbeeld elektrische auto’s werken niet meer (goed).

Maatregelen

Preventief

  • Het KNMI alarmeert door middel van weercodes.
  • Prorail zet extra storingsploegen paraat.


Reactief

  • Het Landelijk Zoutloket zorgt voor een optimale verdeling van het strooizout.
  • Gemeenten stellen extra opvanglokaties voor daklozen open.
  • Wegbeheerders schuiven wegen schoon, strooien zout en sluiten wegen af indien nodig.

Voldoende
capaciteit