INCIDENT SPOORVERKEER

Door Brabant lopen diverse belangrijke spoorverbindingen, zowel van oost naar west als van noord naar zuid. Goederentreinen, sprinters en intercity's maken druk gebruik van deze verbindingen.

Op het spoor kunnen zich verschillende risico’s voordoen, zoals een ongeval met gevaarlijke stoffen (beschreven in het scenario ‘ongeval spoorvervoer en incidenten tunnels’). Maar een botsing van treinen of een ontsporing van een trein waarbij slachtoffers vallen, is ook voorstelbaar.

Botsing trein op industrieterrein Oss - Charles Mallol

Scenario

Er vindt een groot ongeluk op het spoor plaats, met een groot aantal slachtoffers. Er zijn 3 doden en 35 gewonden te betreuren. Door de aanrijding zijn diverse sporen niet meer bruikbaar. Het gevolg van de aanrijding is dat de bovenleiding van het spoor beschadigd is en los hangt. Het spoor is niet meer bruikbaar voor overige transporten en ProRail sluit het spoor geheel af.

impact
Ernstig

Specifieke impact

III Slachtoffers

III Financiële schade

I Maatschappelijke impact

waarschijnlijkheid
Mogelijk

Trend

Het treinverkeer wordt steeds verder geïntensiveerd, onder andere door de hoogfrequente dienstregeling tussen Eindhoven en Den Bosch.

Cascade effecten

Grote economische schade wanneer het treinverkeer ontregeld is. De tunnel in Best vormt een trechter in het drukke treinverkeer naar het zuiden. Wanneer er in het baanvak rond Best een incident plaatsvindt, leidt dit direct tot grote stremmingen.

Maatregelen

Preventief

  • Afgelopen jaren pleegde ProRail veel onderhoud aan het spoor. Zo verminderde het bedrijf onder andere het aantal wissels, waardoor de veiligheid van het spoor verbetert.
  • Er is planvorming binnen de regio uitgewerkt (Coördinatieplan Vitale Infrastructuur- sector Spoor) voor de crisisbeheersing bij een spoorincident.


Reactief

  • Door de invoer van SpoorWeb (incidentmanagementsysteem) kunnen hulpdiensten incidenten op het spoor snel en effectief afhandelen en wordt de impact zoveel mogelijk beperkt.

Voldoende
capaciteit