EXTREEM GEWELD

Extreem geweld betekent hier het onrechtmatig uitoefenen van geweld op personen of dingen, met het doel ernstig letsel en/of schade toe te brengen of te accepteren dat ernstig letsel en/of schade ontstaat. Daarbij is direct ingrijpen van de politie noodzakelijk om het geweld te stoppen.


In dit risicoprofiel worden twee vormen van extreem geweld onderscheiden:

  1. Terroristische aanslag: incidenttype dat zich niet alleen kenmerkt door het gebruik van extreem geweld, maar ook door het dreigingsaspect en het ideologisch motief.
  2. Extreem geweld in enge zin: er kan wel sprake zijn van dreiging, maar er is geen sprake van een ideologisch motief van de dader(s). Voorbeeld is de schietpartij in Alphen aan den Rijn in winkelcentrum De Ridderhof.

Terroristische dreiging PSV stadion bij concert Guus Meeuwis - Harrie Grijseels

Scenario 1 - Terrorisme

Op busstation Neckerspoel rijdt een groot model terreinauto met meerdere inzittenden in op de wachtende buspassagiers. Er vallen meerdere dodelijke slachtoffers en vele gewonden. Nadat de auto tot stilstand is gekomen rennen de inzittenden al schietend het NS-station in. Nadat zij tientallen slachtoffers hebben gemaakt onder het aanwezige publiek, springen de aanslagplegers in een zojuist vertrekkende trein naar ‘s-Hertogenbosch.

impact
Ernstig

Specifieke impact

III Slachtoffers

II Financiële schade

III Impact dagelijkse leven

I Bestuurlijke impact

IIIII Maatschappelijke impact

waarschijnlijkheid
Mogelijk

Scenario 2 - Extreem geweld

Bij een overval op een supermarkt gebruiken overvallers zware vuurwapens. In de winkel schieten ze twee mensen neer. Door de snelle komst van de politie kunnen de daders het pand niet verlaten en er ontstaat een gijzelingssituatie. Daarbij dreigen de gijzelnemers ieder uur een gijzelaar te doden als de politie niet aan hun eisen tegemoet komt.

impact
Ernstig

Specifieke impact

II Slachtoffers

II Financiële schade

I Impact dagelijkse leven

I Bestuurlijke impact

IIIII Maatschappelijke impact

waarschijnlijkheid
Waarschijnlijk

Algemene trends

  • Sinds juni 2017 zijn er geen geslaagde uitreizen naar jihadistisch gebied meer bekend. Hierdoor vermindert de jihadistische dreiging in Nederland gestaag. Tevens blijft voorstelbaar dat personen die radicaliseren en die in het verleden misschien naar jihadistisch gebied zijn gereisd, kiezen voor aansluiting bij netwerken in Nederland. Zorgelijk is dat jihadisten proberen online invloed te krijgen binnen bredere salafistische kringen. Het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) staat op moment van schrijven op niveau 4 (substantieel), het één na hoogste niveau.
  • Bij steeds meer vormen van criminaliteit maken criminelen gebruik van zware (automatische) wapens. Daarnaast groeit het aantal vondsten van dit soort wapens. Extreem geweld zal een vast onderdeel worden van het criminaliteitsbeeld. Afrekeningen binnen het crimineel circuit worden steeds vaker in het publieke domein uitgevochten.

Algemene
cascade effecten

  • Een enorm effect op de veiligheidsbeleving van de samenleving, ook als aanslagen buiten Nederland plaatsvinden. Maatregelen als beveiliging van personen en gebouwen kunnen de onrust in de samenleving doen toenemen, maar kunnen ook juist het veiligheidsgevoel versterken.

Algemene maatregelen

Preventief

  • Het Alerteringssysteem Terrorismebestrijding (ATb) is een publiek-private samenwerking die de overheid en bedrijven handelingsperspectief biedt bij terroristische dreigingen. Het hoofddoel is het verkleinen van de kans op een aanslag bij vitale en kwetsbare bedrijven en het veilig laten functioneren van deze bedrijven, ook onder een eventuele dreiging.
  • Op landelijk niveau heeft men handelingskaders vastgesteld en bereiden hulpdiensten zich voor op eventuele gewonden.
  • De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is in samenwerking met de Veiligheidsregio Brabant-Noord een programma 'Terrorisme Gevolgbestrijding' gestart. Daarin staat wat hulpdiensten op dit gebied voorbereiden.

Voldoende
capaciteit