ONGEVAL VERVOER GEVAARLIJKE STOFFEN OP DE WEG

De doorgaande snelwegen in onze regio verbinden binnen- en buitenlandse chemische industrieën met elkaar. Transport van behoorlijke hoeveelheden gevaarlijke stoffen vindt plaats over de rijkswegen A58, A2 en A67.

Daarnaast vindt lokaal vervoer van gevaarlijke stoffen in de regio plaats over provinciale en gemeentelijke wegen naar onder meer (LPG-)tankstations, propaanreservoirs, koel- en vriesinstallaties, opslag- en verwerkende bedrijven met gevaarlijke stoffen en defensieterreinen. Een ongeval kan daarbij veel schade aanrichten.

Ongeval tankauto A67 nabij Helenaveen - Nanda Burgemeester

Scenario

Na een ongeval raakt een tankwagen met 23 ton LPG beschadigd. Een externe brand steekt de tankwagen aan. Hulpdiensten zijn niet in staat tijdig de brandende tank te koelen. Door de brand loopt de druk in de tank op. Vervolgens verzwakt en bezwijkt de tankwand, zodat LPG vrijkomt. Vervolgens ontstaat er een vuurbal en een drukgolf. Dit heet een BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion). De effecten van een BLEVE zijn hittestraling, overdruk en scherfwerking. Binnen de vuurbal (ca. 90 meter) is de overlevingskans nihil. Er vallen 12 doden en 15 gewonden. Gebouwen en goederen in de buurt zijn onherstelbaar verwoest.

waarschijnlijkheid
Onwaarschijnlijk

impact
Zeer ernstig

Specifieke impact

IIII Slachtoffers

III Gebrek primaire levensbehoeften

III Financiële schade

II Aantasting natuur en milieu

I Impact dagelijkse leven

II Bestuurlijke impact

IIIII Maatschappelijke impact

Cascade effecten

  • Verkeersinfarct met economische schade als gevolg.
  • De rioolwaterzuivering kan aangetast worden door de verontreiniging die het incident veroorzaakt.

Trend

Door de groei van de economie neemt het aantal vervoersbewegingen met gevaarlijke stoffen toe en daarmee ook de kans op een incident.

Maatregelen

Preventief

  • De Brabantse veiligheidsregio’s hebben een zestal kernwaarden met betrekking tot de inrichting van een veilige leefomgeving opgesteld. Deze kernwaarden gebruikt de regio in de advisering richting gemeenten. Wanneer men bij de inrichting van een gebied en/of gebouw met deze kernwaarden rekening houdt, verminderen de risico’s.
  • Nederlandse tankwagens zijn tegenwoordig verplicht voorzien van een hittewerende coating, waardoor er meer tijd is om een incident te bestrijden voordat er een explosie optreedt. Deze verplichting geldt echter niet voor voertuigen uit andere landen die op Nederlandse wegen rijden.

Mogelijk onvoldoende capaciteit

De capaciteit van de brandweer en de ambulance is mogelijk onvoldoende als er veel slachtoffers zijn in een groot gebied.