LUCHTVAARTINCIDENTEN

De regio Brabant-Zuidoost kent twee vliegvelden:

  • Vliegveld Eindhoven bestaande uit twee delen; de Vliegbasis Eindhoven (het militaire deel) en Eindhoven Airport N.V. (het civiele medegebruik).
  • Kempen Airport te Budel (kleine vliegtuigen).


Luchtvaartterreinen en de onmiddellijke omgeving worden op grond van het brandrisico ingedeeld in 9 klassen. De brandrisicoklasse van het luchtvaartterrein is gebaseerd op de hoogste brandrisicoklasse van de toestellen die tijdens de drie opeenvolgende drukste maanden van het jaar op het vliegveld stijgen en landen.

Voor Luchthaven Eindhoven geldt klasse 8. Dit betekent dat op dergelijke terreinen middelgrote en grote vliegtuigen (35-70 meter) komen met grote aantallen passagiers (maximaal 500) en men zich moet voorbereiden op grote plasbranden (100-500 m²), binnen een schadegebied van 5.000 tot 30.000 m². Voor Kempen Airport geldt klasse 2B: vliegtuigen tot maximaal 24 meter.


In de scenariobeschrijving luchtvaartincidenten gaan we uit van twee scenario’s luchtvaartincidenten.

Crash Turkish Airlines - Wikipedia

Scenario 1

luchtvaartincident bij start of landing luchtvaartterrein

Tijdens de landing crasht een passagiersvliegtuig met 200 personen aan boord. Bijna alle inzittenden komen om, slechts 4 mensen overleven het ongeval. Het vliegveld wordt enkele dagen volledig stilgelegd.

waarschijnlijkheid scenario 1
onwaarschijnlijk

impact scenario 1
Zeer ernstig

Specifieke impact
scenario 1

IIII Slachtoffers

III Financiële schade

I Impact dagelijkse leven

IIIII Bestuurlijke impact

IIII Maatschappelijke impact

Scenario 1

scenario 1

Voldoende capaciteit

Scenario 2

luchtvaartincident in verstedelijkt gebied

Als gevolg van een technisch mankement stort een vliegtuig neer in verstedelijkt gebied. Het betreft een passagiersvliegtuig met 500 personen aan boord. Alle inzittenden komen om, maar ook op de grond vallen tientallen dodelijke slachtoffers en raken circa 100 mensen gewond. De omgeving van de incidentlocatie wordt afgesloten en is wekenlang onbereikbaar.

waarschijnlijkheid scenario 2
Zeer onwaarschijnlijk

impact scenario 2
Catastrofaal

Specifieke impact
scenario 2

IIII Slachtoffers

III Financiële schade

I Impact dagelijkse leven

IIIII Bestuurlijke impact

IIIII Maatschappelijke impact

Scenario 2

scenario 2

Onvoldoende capaciteit

De omvang van deze ramp is dermate groot dat de capaciteiten (voertuigen en manschappen) van brandweer en medische zorg (ambulances) onvoldoende zullen zijn.


Ook de politie en gemeente zullen moeite hebben om al hun taken (bijvoorbeeld ordehandhaving en publieke zorg) goed uit te kunnen voeren.

Cascade effecten

  • Autoriteiten sluiten mogelijk het vliegveld. Er kunnen geen vliegtuigen meer vertrekken en aankomen. Deze vliegtuigen moeten uitwijken naar andere vliegvelden.
  • Wanneer een vliegtuig neerstort in een stad of dorp, ontwricht de sociaal-maatschappelijke omgeving rond de incidentlokatie ernstig.

Maatregelen

Preventief

Voor incidenten op een vliegbasis zijn crisisbeheersplannen (CBP’s) opgesteld. Het Crisisbeheersplan Luchthaven Eindhoven bevat het geheel van maatregelen tijdens de 1e fase van een (verwacht) luchtvaartongeval op of nabij de luchthaven Eindhoven. Ook is een scenario opgenomen voor een (vermoeden van) kaping/gijzeling en een (vermoeden van) infectieziekte aan boord van een vliegtuig. Daarnaast zijn er diverse andere documenten waarin maatregelen en samenwerkingsafspraken bij incidenten, rampen en crisissen op het luchtvaartterrein staan beschreven (o.a. het Ambassadeprotocol en de calamiteitenplannen van vliegbasis Eindhoven en Eindhoven Airport).


Reactief

Beide vliegvelden beschikken over een eigen brandweer.