RISICODIAGRAM

Alle risico’s zijn opgenomen in een zogenaamd risicodiagram. De plaats in het diagram wordt bepaald aan de hand van de waarschijnlijkheid en de impact. Klik op het risico in het diagram om de uitgebreide beschrijving van het risico te bekijken.

Risico overzicht ▲ Risico neemt toe ▼ Risico neemt af ► Nieuw risico Risico is stabiel


Overstromingen

hoge rivierwaterstandenOverstromingen

extreme neerslagKoudegolf

sneeuw en ijzelGrote brand

in gebouwen met niet of

verminderd zelfredzame personenGrote brand

in bijzonder hoge bebouwenGrote brand

in gebouwen met grootschalige publieksfunctieIncident gevaarlijke stoffen

opslag grote hoeveelheden in chemisch bedrijf