GROTE BRAND
in (bijzonder) hoge gebouwen

In de regio, met name in Eindhoven, zijn meerdere gebouwen hoger dan 70 meter aanwezig, waar grote branden kunnen plaatsvinden. Toch heeft de brandweer juist het meeste moeite om de branden in gebouwen tussen de 25 en de 70 meter te bestrijden. Daarom nemen we ook deze gebouwen mee in dit scenario. In deze categorie zijn geen extra voorzieningen in het bouwwerk aanwezig en de brandweer kan gezien de maximale hoogte van haar hoogwerkers alleen maar via de binnenkant optreden.

Brand in woontoren de Regent in Eindhoven - Marco Karssemakers

Scenario

Er is brand in een verouderd kantoorgebouw hoger dan 25 meter. Het in de jaren '60 gerealiseerde kwaliteitsniveau is niet afdoende voor de behoorlijk toegenomen vuurlast, ook al voldoet het gebouw aan de wetgeving. De vuurlast staat voor de hoeveelheid energiepotentieel per m³. Doordat het interieur tegenwoordig anders is dan in de jaren '60 (andere materialen en meer elektronica), neemt de vuurlast toe. Hierdoor kan een brand zich sneller ontwikkelen en uitbreiden. De brandweer heeft de brand ongeveer 30 minuten na het ontstaan geblust. Een aantal brandcompartimentscheidingen is inmiddels aangetast en het gebouw brandt gecontroleerd uit.

waarschijnlijkheid
Mogelijk

N.B. Alleen in de gemeente Eindhoven staan bijzonder hoge gebouwen (>70m). Hoge gebouwen (25m-70m) staan in meerdere gemeenten

impact
Aanzienlijk

Specifieke impact

III Slachtoffers

II Financiële schade

I Bestuurlijke impact

Trend

Er worden steeds meer hoge gebouwen gebouwd. Mensen trekken naar de steden. Om te voldoen aan de huisvestingsbehoefte streeft gemeente Eindhoven naar meer hoogbouw binnen de ring.

Cascade effecten

  • Afhankelijk van de oorzaak van brand kan er onrust ontstaan over de risico’s bij andere soortgelijke gebouwen.

Maatregelen

Preventief

  • De Brabantse veiligheidsregio’s hebben een zestal kernwaarden met betrekking tot de inrichting van een veilige leefomgeving opgesteld. Deze kernwaarden gebruiken de regio's in de advisering richting gemeenten. Wanneer men bij de inrichting van een gebied en/of gebouw met deze kernwaarden rekening houdt, verminderen de risico’s.
  • In het bouwbesluit is een aantal bouwkundige maatregelen (bijvoorbeeld de draagconstructie, (sub-) brandcompartimentering en vluchtroutes), installatietechnische maatregelen (bijvoorbeeld brandmeldinstallatie en blusmiddelen) en organisatorische maatregelen (bijvoorbeeld BHV organisatie) opgenomen waar een gebouw aan moet voldoen.
  • Vanuit het programma ‘Brandveilig leven’ lopen diverse projecten die er aan moeten bijdragen dat er minder branden ontstaan. Deze zijn niet specifiek gericht op hoge gebouwen, maar op brandveiligheid in algemene zin.

Voldoende
capaciteit