VERDRUKKING EN STUWING IN MENIGTEN

Dit crisistype omvat de gevolgen van verdrukking en stuwing door enthousiasme, massale paniek en vluchtgedrag in menigten. Dit kan zich voordoen in verschillende situaties: festiviteiten, demonstraties, grote objecten zoals voetbalstadions en zelfs in winkelcentra met uitverkoopstunts. In de regio Brabant- Zuidoost worden regelmatig ‘C- evenementen’ (hoogste categorie) georganiseerd. Dit incidenttype is dan ook in het bijzonder gericht op evenementen.

Bezoekers worden doodgedrukt tussen paniek bij Love Parade

Scenario

Er vindt een grootschalig evenement plaats: Koningsdag op Stratumseind. De cafés en de straat staan vol met feestvierende mensen. Een vechtpartij buiten een café in het midden van de straat zorgt ervoor dat omstanders snel een veilig heenkomen zoeken. Omdat door de drukte mensen niet meer dan een tiental meter ver kunnen kijken, lopen mensen vast en ontstaat er stuwing aan beide zijden van het Stratumseind.

impact
Ernstig

Specifieke impact

III Slachtoffers

II Financiële schade

II Bestuurlijke impact

II Maatschappelijke impact

N.B. In deze gemeenten vinden 'C-evenementen' plaats.

waarschijnlijkheid
Mogelijk

Trend

In de regio Brabant Zuidoost worden veel evenementen georganiseerd. Het aantal evenementen neemt toe en het seizoen wordt steeds langer.

Maatregelen

Preventief

  • Voorafgaand aan de afgifte van de vergunning moet de organisatie van grote evenementen een veiligheidsplan opstellen, met daarin onder andere een risicoanalyse. Bij grote evenementen vindt er een multidisciplinaire voorbereiding plaats met onder andere gemeente, politie, brandweer en GHOR.
  • Event-watch: autoriteiten volgen en analyseren (sociale) media om te bepalen of er triggers kunnen worden herleid waarop ingegrepen moet worden. Dit vindt vooral plaats bij grote evenementen.
  • Om eventuele gevolgen te beperken, passen organisaties crowdmanagement en crowdcontrol toe. Daarbij wordt gestreefd de mensenmassa’s gelijkmatig te verdelen over het terrein en een goede toestroom en aftocht te organiseren.

Voldoende
capaciteit