GROOTSCHALIGE ORDEVERSTORINGEN

Grootschalige ordeverstoringen zijn een aantasting van de openbare orde en veiligheid. Demonstreren is volgens het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) een grondrecht. De burgemeester moet, met hulp van de politie, demonstraties in zijn of haar gemeente faciliteren en beschermen. Op die manier kunnen demonstranten hun grondrecht uitoefenen. Onder grootschalige ordeverstoringen verstaan we rellen bij demonstraties, manifestaties, sportwedstrijden en buurtrellen.

Grootschalige ordeverstoringen - Oefening rellen stadion FC Eindhoven - Sem van Rijsel

Scenario 1
Rellen bij demonstraties, manifestaties en voetbalwedstrijden

Er is een grootschalig treffen op de Markt in Eindhoven tussen Nederlandse en buitenlandse hooligans bij aanvang van een internationale voetbalwedstrijd. Het is zondagmiddag, winkels zijn open en terrassen zitten vol.


Theoretisch kunnen manifestaties, demonstraties en voetbalrellen in iedere gemeente voorkomen maar de kans het grootste in de (grotere) steden.

impact scenario 1
Ernstig

Specifieke impact

II Slachtoffers

I Financiële schade

I Impact dagelijkse leven

IIII Bestuurlijke impact

IIII Maatschappelijke impact

waarschijnlijkheid scenario 1
Waarschijnlijk

Scenario 2 - Buurtrellen

Misverstanden over het toewijzen van woningen aan immigranten ontregelen de verhouding van autochtone en immigrante inwoners in de wijk. Er ontstaat polarisatie. Het gerucht dat een immigrant de kinderen van een autochtone inwoner heeft misbruikt, leidt tot vernieling van de woning van deze immigrantenfamilie. Represailles vanuit de immigranten- gemeenschap leiden tot rellen.

waarschijnlijkheid scenario 2
Waarschijnlijk

Cascade effecten

  • Meer polarisatie, wantrouwen en vijandschap tussen groepen. Rellen op één locatie kunnen aanleiding zijn om ook op andere plaatsen de orde te verstoren. Daarnaast kan er een aanzuigende werking op andere relschoppers of actievoerders zijn, met (verdere) escalatie tot gevol.
  • De wijze waarop politie de orde herstelt, kan aanleiding zijn voor nieuwe onlusten. Dit gebeurt als een partij zich onheus bejegend voelt of betrokkenen overmatig politiegeweld ervaren.

impact scenario 2
Zeer ernstig

Specifieke impact

III Slachtoffers

II Financiële schade

III Impact dagelijkse leven

I Bestuurlijke impact

IIII Maatschappelijke impact

Trend

  • Momenteel gaat het goed met de economie, de werkloosheid is laag. Wanneer de werkloosheid stijgt en meer mensen hun baan kwijt raken, neemt de kans op onlusten toe.
  • Polarisatie in de samenleving neemt toe.

Maatregelen

Preventief

  • Doordat de regio voortdurend monitort wat er speelt in de maatschappij en hier tijdig op anticipeert, kan het risico op escalatie worden verminderd.
  • Het risico van rellen wordt versterkt wanneer het de politie niet lukt om snel grip te krijgen op de situatie of de ongeregeldheden te beperken tot een wijk of stad. Daardoor ontstaat een gezagsvacuüm. Het opschalen van de capaciteit kunnen het ontstaan van een gezagsvacuüm voorkomen of op tijd beperken.
  • De organisatie van grote evenementen moet voorafgaand aan de afgifte van de vergunning een veiligheidsplan opstellen met daarin onder andere een risicoanalyse. Bij grote evenementen vindt er een multidisciplinaire voorbereiding plaats (met onder andere gemeente, politie, brandweer en GHOR).

Voldoende
capaciteit