HITTEGOLF

In Nederland is het overlijden van enkele honderden mensen direct in verband te brengen met periodes van aanhoudende hitte. Vooral kwetsbare groepen ondervinden gezondheidsproblemen. Een extra risico vormen de vele evenementen die in het zomerseizoen plaatsvinden in de regio. Wanneer deze samenvallen met een hittegolf kan dit tot problemen leiden. Verder ontstaat schade aan wegen door smeltend asfalt en komt de scheepvaart mogelijk stil te liggen vanwege vaarverboden, die Rijkswaterstaat met name op kanalen instelt. Ook het spoor heeft last van de extreme hitte. Bij een hittegolf neemt de kans op blauwalg in oppervlaktewateren en botulisme toe. Bovendien neemt het risico op branden, verdroging van natuur en landbouwschade toe.

Blauwalg in Nuenen - Nanda Burgemeester

Scenario

Het is een week lang boven de 30 °C in Zuidoost-Brabant. Vooral in stedelijke gebieden zijn de gevolgen ernstig, omdat de warmte moeilijker verdwijnt uit de bebouwing. Bovendien kan in stedelijke gebieden door de aanhoudende hitte, de hoge luchtdruk, verkeersintensiteit en het gebrek aan wind, smog ontstaan. Tijdens een hittegolf, zeker in combinatie met smog, lopen kwetsbare groepen extra risico.

In het weekend vindt een meerdaags festival plaats in de openlucht. Er komen tienduizenden bezoekers op af, waaronder kinderen. Alcohol en drugsgebruik vormen een extra risico in combinatie met de hitte.

waarschijnlijkheid
Zeer waarschijnlijk

impact
Aanzienlijk

Specifieke impact

III Slachtoffers

II Financiële schade

II Maatschappelijke impact

Cascade effecten

  • Watertekorten, met droogte als gevolg.
  • Ontstaan van natuurbranden.
  • Kromtrekken van spoorrails met stremmingen treinverkeer tot gevolg.
  • Verminderde beschikbaarheid of uitval van elektriciteit als gevolg van koelwaterbeperkingen.
  • Scheuren in het wegdek, die in de winter tot gladheid leiden wanneer ze vollopen met water en bevriezen.

Trend

Als gevolg van klimaatveranderingen is de verwachting dat in de toekomst de frequentie en omvang van extreme hitte toenemen.

Maatregelen

Preventief

  • Alarmering met weercodes door het KNMI.


Reactief

  • Activering van het Nationaal Hitteplan door het RIVM in overleg met het KNMI.
  • Extra drinkwater aanbieden op evenementen.

Voldoende
capaciteit