RAMP OP AFSTAND

Het gaat hierbij om rampen die op (grote) afstand plaatsvinden, maar waarvan de gevolgen voor Nederlanders merkbaar zijn. Vaak gaat het om Nederlanders die elders betrokken raken bij een ramp. De coördinatie van de informatievoorziening en hulpverleningsactiviteiten gebeurt vanuit Nederland.

Stoet lijkwagens MH-17 vertrekt vanaf Vliegbasis Eindhoven - Paul van Woerkum

Scenario

Een Nederlandse bus met jongeren raakt in het buitenland betrokken bij een groot ongeluk. De lokale gemeenschap is geschokt en de maatschappelijke ontwrichting is groot. De medische hulpverlening (bijvoorbeeld gegevensuitwisseling) en de informatieverschaffing bij incidenten is in het buitenland complexer en vergt daarom extra begeleiding voor slachtoffers en nabestaanden.

impact
Aanzienlijk

Specifieke impact

II Financiële schade

I Impact dagelijkse leven

III Bestuurlijke impact

III Maatschappelijke impact

II Effecten cultureel erfgoed

waarschijnlijkheid
Waarschijnlijk

Trend

  • Mensen reizen in het algemeen meer. Daarom hebben ze een grotere kans om betrokken te raken bij een ramp of crisis in het buitenland.
  • Door het toegenomen gebruik van internet en sociale media verspreidt nieuws zich (wereldwijd) sneller en voelen mensen zich meer betrokken.

Cascade effecten

Er zijn wel (politieke) effecten denkbaar, maar deze leiden niet tot andere crisissen. Eventuele politieke gevolgen spelen eerder landelijk dan regionaal.

Maatregelen

Preventief

Er is bewustwording bij gemeenten dat inwoners betrokken kunnen raken bij een ramp op afstand. Zij weten dat er dan een taak en rol voor hen is weggelegd. Welke rol dit is, is sterk afhankelijk van de aard van het incident. De crisisorganisatie kan de gemeente hierin ondersteunen. Afhankelijk van de impact kan er ook een rol zijn weggelegd voor de landelijke overheid.

Voldoende
capaciteit