ONGEVAL BUISLEIDINGEN

Gevaarlijke stoffen worden niet alleen over de weg of over het spoor vervoerd, maar ook door buisleidingen. Deze buisleidingen lopen meestal ondergronds. Soms lopen ze bovengronds. De stoffen zijn meestal giftig of het zijn (zeer) brandbare vloeistoffen en gassen. Als er tijdens het transport van gevaarlijke stoffen iets misgaat, kan de gevaarlijke lading ontbranden of exploderen. Ook kunnen giftige gassen ontsnappen via een lek of breuk. De grootste kans op een beschadiging aan een buisleiding ontstaat door graafwerkzaamheden.

Explosie gasleiding Ludwigshaven - Freiwillige feuerwehr Ruchheim

Scenario

Een hoofdtransportleiding voor aardgas raakt beschadigd. De buis ligt dicht bij een woonwijk. Vlak na de beschadiging ontsnapt het aardgas met een explosie, als gevolg van de hoge druk. De ontstane gaswolk ontsteekt in een brandende gaswolk en het uitstromende aardgas vormt vervolgens een brand. In de nabijheid van het incident raken gebouwen onherstelbaar beschadigd en ontstaan externe branden. De Gasunie ontvangt een automatisch alarm en blokkeert snel de gastoevoer in de hoofdleiding. 20 bewoners die in de buurt waren overlijden. Hulpdiensten voeren daarnaast nog eens 200 omstanders af met (zware) brandwonden.

waarschijnlijkheid
Mogelijk

impact
Zeer ernstig

Specifieke impact

IIII Slachtoffers

I Gebrek primaire levensbehoeften

III Financiële schade

I Impact dagelijkse leven

III Bestuurlijke impact

IIII Maatschappelijke impact

Cascade effecten

De gevolgen van uitval van de gasvoorziening zijn beschreven in het scenario ‘verstoring energievoorziening’.


Maatregelen

Preventief

  • Voor het aanleggen en beheren van buisleidingen voor gevaarlijke stoffen zijn diverse vergunningen van verschillende overheden nodig.
  • De locaties waar buisleidingen liggen zijn in beeld bij het Kabels en Leidingen Informatiecentrum (KLIC). Voorafgaand aan graafwerkzaamheden moet toestemming worden gevraagd (KLIC-melding) om te voorkomen dat per ongeluk buisleidingen worden beschadigd (grondroerdersregeling). Ook staan er soms bordjes die de aanwezigheid van buisleidingen aangeven.


Reactief

De brandweer beschikt over een zakboek met locaties en contactgegevens van de beheerder van de buisleidingen. Op die manier kunnen brandweerlieden bij een incident snel nagaan met welke stof ze te maken hebben.

Mogelijk onvoldoende capaciteit


De capaciteit van de brandweer en de ambulance is mogelijk onvoldoende als er veel slachtoffers zijn in een groot gebied.