Zoeken:
Begin hoofdinhoud

Vergaderstukken Bestuur.

Vind hier alle vergaderstukken van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur.

In 2023 komt het Algemeen Bestuur op de volgende data bijeen:

6 juli 2023, 15.00 uur tot 17.00 uur
14 december 2023, 15.00 uur tot 17.00 uur

Heb je vragen over de vergaderingen van het Algemeen Bestuur? Stuur dan een e-mail naar directiesecretariaat@vrbzo.nl.

Agenda eerstvolgende vergadering Algemeen Bestuur.

Agenda Algemeen Bestuur 14 december 2023

1. Opening en mededelingen

2. Besluitenlijst vorige vergadering

3. Bestuurlijk
a) Terugkoppeling uit Veiligheidsberaad.
b) Terugkoppeling uit BVO’s en AFB

4. Ter besluitvorming
a) Gemeenschappelijke regeling 2024 (Blanksma)
b) 3e en 4e begrotingswijziging (Blanksma)
c) Kadernota 2025 (Blanksma)
d) Controleprotocol (Blanksma)
e) Financiële verordening (Blanksma)
f) Protocol IRBT (Houben)
g) Samenwerkingsconvenant Bevolkingszorg (Houben)
h) Oefenbeleidsplan 2024-2027 MOTO Oost-Brabant (Houben)
i) Zorgrisicoprofiel (Callewaert)
j) Inwerkingtreding Omgevingswet (Callewaert)

5. Meningvormend
a) Werkwijze en inrichting Dagelijks Bestuur (Dijsselbloem)

6. Ter kennisgeving
a) 2e bestuursrapportage (Blanksma)
b) Managementletter interim controle 2023 en accountantsverslag jaarrekening 2022 (Blanksma)

Rondvraag en sluiting

Waar bent u nu naar opzoek?

Zoekwoord(en)

Soort

Jaar

2024

2023

maart 2023
Ag 0 agenda DB 9 maart 2023
18-07-23
PDF bestand
Downloaden
juni 2023
Ag 0 agenda DB 22 juni 2023
18-07-23
PDF bestand
Downloaden
juli 2023
Regionaal_crisisplan_vrbn_vrbzo_2024-2027
11-10-23
PDF bestand
Downloaden
ag 0 Agenda AB 6 juli 2023
26-06-23
PDF bestand
Downloaden
ag 2 Concept besluitenlijst AB 15.12.2022
26-06-23
PDF bestand
Downloaden
ag 3a ON terugkoppeling BVO's, AFB en DB
26-06-23
PDF bestand
Downloaden
ag 3b ON Veiligheidsberaad
26-06-23
PDF bestand
Downloaden
ag 3b_bijlage Agenda Veiligheidsberaad 30 juni 2023
26-06-23
PDF bestand
Downloaden
december 2023
ag 0 Agenda AB 14 december 2023 - versie 3
05-12-23
PDF bestand
Downloaden
ag 2 Concept actie- en besluitenlijst AB 06.07.2023
05-12-23
PDF bestand
Downloaden
ag 3a ON Terugkoppeling uit BVO
05-12-23
PDF bestand
Downloaden
ag 3b ON Veiligheidsberaad
05-12-23
PDF bestand
Downloaden
ag 4a ON zienswijzen Gemeenschappelijke regeling VRBZO 2024
05-12-23
PDF bestand
Downloaden
ag 4a_bijlage 1 Overzicht en reactie zienswijzen
05-12-23
PDF bestand
Downloaden

2022

april 2022
ag 0 Agenda AB 7 april 2022
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
ag 3a ON terugkoppeling BVO's
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
ag 3b ON Veiligheidsberaad
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
ag 4a ON 1e begrotingswijziging 2022
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
ag 4a_bijlage 1e wijziging begroting 2022 VRBZO
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
ag 4b ON Risicocommunicatie beleidsplan - DB
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
juli 2022
Begroting 2023 VRBZO vastgesteld en getekend vz
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
VERVALT ag 5c ON presentatie NIPV
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
ag 0 Agenda AB 7 juli 2022
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
ag 2b Doorlopende actielijst bestuur
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
ag 3a ON terugkoppeling BVO's
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
ag 3b ON Veiligheidsberaad
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
december 2022
ag 0 agenda DB 1 december 2022
18-07-23
PDF bestand
Downloaden
maart 2022
Ag 0 agenda DB 10 maart 2022
18-07-23
PDF bestand
Downloaden
juni 2022
Ag 0 agenda DB 23 juni 2022
18-07-23
PDF bestand
Downloaden

2021

april 2021
ag 0 agenda AB 7 april 2021
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
ag 3a ON terugkoppeling BVO's
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
ag 3b ON Veiligheidsberaad
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
ag 4a ON 2e begrotingswijziging 2021
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
ag 4a_bijlage 2e wijziging begroting 2021 VRBZO
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
ag 4b ON controleprotocol 2020
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
juli 2021
ag 0 Agenda AB 20210707
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
ag 3a ON terugkoppeling BVO's
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
ag 3b ON Veiligheidsberaad
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
ag 3b_bijlage 1 Agenda Veiligheidsberaad (intern) 11 juni 2021
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
ag 3b_bijlage 2 Agenda AB IFV 11 juni 2021
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
ag 3b_bijlage 3 Agenda Veiligheidsberaad met minister 21 juni 2021
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
december 2021
ag 0 Agenda AB 20211216-v2
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
ag 3a ON terugkoppeling BVO's
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
ag 3a_bijlage agenda DB 1 december 2021
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
ag 3b ON Veiligheidsberaad
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
ag 4a ON Kadernota 2023 versie 1.7
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
ag 4a_bijlage Kadernota 2023 bestuurlijk versie 1.7
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
maart 2021
ag 0 agenda DB 11 maart 2021
18-07-23
PDF bestand
Downloaden
juni 2021
Ag 0 agenda DB 24 juni 2021
18-07-23
PDF bestand
Downloaden
november 1 2021
Ag 0 agenda DB 7 oktober 2021
18-07-23
PDF bestand
Downloaden
december 2 2021
Ag 0 agenda DB 1 december 2021
18-07-23
PDF bestand
Downloaden

2020

juni 2020
ag 0 agenda DB 200611
18-07-23
PDF bestand
Downloaden
december 2020
ag 0 Agenda AB 201217
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
ag 2_doorlopende actielijst AB
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
ag 4a ON Vacature DB
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
ag 4b ON Vacatures AFB
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
ag 4c ON aanwijzing RAV
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
ag 4c_bijlage analyse positionering ambulancezorg (RAV)
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
maart 2020
ag 0 agenda DB 200316
18-07-23
PDF bestand
Downloaden
oktober 2020
ag 0 agenda DB 201001
18-07-23
PDF bestand
Downloaden
november 2020
ag 0 agenda DB 201126
18-07-23
PDF bestand
Downloaden

2019

maart 2019
ag 0 agenda DB 190314
18-07-23
PDF bestand
Downloaden
juli 2019
ag 0 agenda DB 190703
18-07-23
PDF bestand
Downloaden
december 2019
ag 0 agenda AB 191201 - versie 2
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
ag 2_actielijst bestuur
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
ag 2_vvv besluitenlijst 190703 AB
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
ag 3a ON beleidsplan ex art 14
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
ag 3a_adviesnota beleidsplan ex art 14
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
ag 3a_bijlage beleidsplan artikel 14 (versie 18 sept)
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
juni 1 2019
ag 0 agenda DB 190613
18-07-23
PDF bestand
Downloaden
september 2019
ag 0 agenda DB 190919
18-07-23
PDF bestand
Downloaden
november 2019
ag 0 agenda DB 191121
18-07-23
PDF bestand
Downloaden

2018

april 2018
ag 0 agenda AB180406
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
ag 2 vvv conceptverslag AB 12 januari 2018
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
ag 2_Doorlopende actielijst AB
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
ag 3a ON inrichten bestuursstructuur
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
ag 3a_bijlage bestuursstructuur - bemensing
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
ag 3aa ON samenstelling DB
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
juli 2018
ag 0 agenda DB 180706
18-07-23
PDF bestand
Downloaden
december 2018
ag 0 agenda AB 181213
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
ag 2_doorlopende actielijst AB
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
ag 3a ON terugkoppeling uit BVO-AFB
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
ag 3b ON Bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst MKOB
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
ag 3b_bijlage Bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst MKOB
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
ag 3c ON vervanging directeur
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
maart 1 2018
ag 0 agenda DB 180315
18-07-23
PDF bestand
Downloaden
maart 2 2018
ag 0 agenda DB 180328
18-07-23
PDF bestand
Downloaden
juni 2018
ag 0 agenda DB 180620-versie 2
18-07-23
PDF bestand
Downloaden
september 2018
ag 0 agenda DB 180926
18-07-23
PDF bestand
Downloaden
november 2018
ag 0 agenda DB 181128
18-07-23
PDF bestand
Downloaden