Zoeken:
Begin hoofdinhoud

Vergaderstukken Bestuur.

Vind hier alle vergaderstukken van het Algemeen Bestuur en de agenda en het verslag van het Dagelijks Bestuur.

In 2024 komt het Algemeen Bestuur op de volgende data bijeen:

4 april 2024, 15.00 uur tot 17.00
10 juli 2024, 14.00 uur tot 16.00
12 december 2024, 15.00 uur tot 17.00

Heb je vragen over de vergaderingen van het Algemeen Bestuur? Stuur dan een e-mail naar directiesecretariaat@vrbzo.nl.

Agenda eerstvolgende vergadering Algemeen Bestuur.

Agenda Vergadering Algemeen Bestuur 4 april 2024

 1. Opening en mededelingen
 2. Besluitenlijst vorige vergadering
 3. Bestuurlijk
  a) Werkwijze Dagelijks Bestuur (Dijsselbloem)
  b) Benoeming leden DB (Dijsselbloem)
  c) Voortgang Werving nieuwe directeur (Blanksma)
  d) Terugkoppeling uit Veiligheidsberaad (Dijsselbloem)
  e) Terugkoppeling uit BVO’s en AFB (Dijsselbloem)
  f) Terugblik conferentie
 4. Ter besluitvorming
  a) 1e begrotingswijziging (Blanksma)
 5. Meningvormend
 6. Ter kennisgeving
  a) Ontwerpbegroting 2025
  b) Toezichtoordeel informatie- en archiefbeheer (Blanksma)
  c) Uitfasering WAS

Rondvraag en sluiting

 

Waar bent u nu naar opzoek?

Zoekwoord(en)

Soort

Jaar

2024

april 2024
ag 0 Agenda AB 4 april 2024
28-03-24
PDF bestand
Downloaden
ag 2 Concept actie- en besluitenlijst AB 14.12.2023
28-03-24
PDF bestand
Downloaden
ag 3a ON uitwerking werkwijze DB
28-03-24
PDF bestand
Downloaden
ag 3b ON benoeming leden DB
28-03-24
PDF bestand
Downloaden
ag 3c ON voortgang werving nieuwe directeur
28-03-24
PDF bestand
Downloaden
ag 3d ON Veiligheidsberaad
28-03-24
PDF bestand
Downloaden
maart 2024
Ag 0 agenda DB 13 maart 2024
27-03-24
PDF bestand
Downloaden

2023

maart 2023
Ag 0 agenda DB 9 maart 2023
18-07-23
PDF bestand
Downloaden
juni 2023
Ag 0 agenda DB 22 juni 2023
18-07-23
PDF bestand
Downloaden
november 2023
ag 0 agenda DB 30 november 2023
12-04-24
PDF bestand
Downloaden
ag 2 Definitief besluitenlijst DB 30 november
27-03-24
PDF bestand
Downloaden
juli 2023
Regionaal_crisisplan_vrbn_vrbzo_2024-2027
11-10-23
PDF bestand
Downloaden
ag 0 Agenda AB 6 juli 2023
26-06-23
PDF bestand
Downloaden
ag 2 Concept besluitenlijst AB 15.12.2022
26-06-23
PDF bestand
Downloaden
ag 3a ON terugkoppeling BVO's, AFB en DB
26-06-23
PDF bestand
Downloaden
ag 3b ON Veiligheidsberaad
26-06-23
PDF bestand
Downloaden
ag 3b_bijlage Agenda Veiligheidsberaad 30 juni 2023
26-06-23
PDF bestand
Downloaden
december 2023
ag 0 Agenda AB 14 december 2023 - versie 3
05-12-23
PDF bestand
Downloaden
ag 2 Concept actie- en besluitenlijst AB 06.07.2023
05-12-23
PDF bestand
Downloaden
ag 3a ON Terugkoppeling uit BVO
05-12-23
PDF bestand
Downloaden
ag 3b ON Veiligheidsberaad
05-12-23
PDF bestand
Downloaden
ag 4a ON zienswijzen Gemeenschappelijke regeling VRBZO 2024
05-12-23
PDF bestand
Downloaden
ag 4a_bijlage 1 Overzicht en reactie zienswijzen
05-12-23
PDF bestand
Downloaden

2022

april 2022
ag 0 Agenda AB 7 april 2022
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
ag 3a ON terugkoppeling BVO's
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
ag 3b ON Veiligheidsberaad
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
ag 4a ON 1e begrotingswijziging 2022
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
ag 4a_bijlage 1e wijziging begroting 2022 VRBZO
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
ag 4b ON Risicocommunicatie beleidsplan - DB
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
juli 2022
Begroting 2023 VRBZO vastgesteld en getekend vz
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
VERVALT ag 5c ON presentatie NIPV
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
ag 0 Agenda AB 7 juli 2022
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
ag 2b Doorlopende actielijst bestuur
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
ag 3a ON terugkoppeling BVO's
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
ag 3b ON Veiligheidsberaad
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
december 2022
ag 0 agenda DB 1 december 2022
18-07-23
PDF bestand
Downloaden
maart 2022
Ag 0 agenda DB 10 maart 2022
18-07-23
PDF bestand
Downloaden
juni 2022
Ag 0 agenda DB 23 juni 2022
18-07-23
PDF bestand
Downloaden

2021

april 2021
ag 0 agenda AB 7 april 2021
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
ag 3a ON terugkoppeling BVO's
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
ag 3b ON Veiligheidsberaad
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
ag 4a ON 2e begrotingswijziging 2021
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
ag 4a_bijlage 2e wijziging begroting 2021 VRBZO
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
ag 4b ON controleprotocol 2020
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
juli 2021
ag 0 Agenda AB 20210707
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
ag 3a ON terugkoppeling BVO's
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
ag 3b ON Veiligheidsberaad
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
ag 3b_bijlage 1 Agenda Veiligheidsberaad (intern) 11 juni 2021
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
ag 3b_bijlage 2 Agenda AB IFV 11 juni 2021
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
ag 3b_bijlage 3 Agenda Veiligheidsberaad met minister 21 juni 2021
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
december 2021
ag 0 Agenda AB 20211216-v2
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
ag 3a ON terugkoppeling BVO's
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
ag 3a_bijlage agenda DB 1 december 2021
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
ag 3b ON Veiligheidsberaad
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
ag 4a ON Kadernota 2023 versie 1.7
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
ag 4a_bijlage Kadernota 2023 bestuurlijk versie 1.7
13-07-23
PDF bestand
Downloaden
maart 2021
ag 0 agenda DB 11 maart 2021
18-07-23
PDF bestand
Downloaden
juni 2021
Ag 0 agenda DB 24 juni 2021
18-07-23
PDF bestand
Downloaden
november 1 2021
Ag 0 agenda DB 7 oktober 2021
18-07-23
PDF bestand
Downloaden
december 2 2021
Ag 0 agenda DB 1 december 2021
18-07-23
PDF bestand
Downloaden

2020

2019

2018