Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jaaroverzicht 2020 - VRBZO Jaaroverzicht 2020 - VRBZO

Publicaties.

Zorg voor veiligheid

VRBZO werkt samen met gemeenten en partners aan de zorg voor veiligheid. Met deze publicaties bieden we handvatten om veiligheid in Zuidoost-Brabant te bevorderen. Hier vind je onder andere ons regionaal crisisplan, regionaal risicoprofiel en de handreiking veilige leefomgeving.

Jaaroverzicht 2020 - VRBZO
Regionaal crisisplan
Dit plan beschrijft op hoofdlijnen de inrichting van de organisatie, de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot rampenbestrijding en crisisbeheersing.
Verder lezen
Regionaal risicoprofiel - VRBZO
Regionaal risicoprofiel
Een taak van VRBZO is het opstellen van een risicoprofiel. Dit is een overzicht van de rampen en crises die een reële bedreiging zijn voor onze regio.
Verder lezen
Risicocommunicatie - VRBZO
Risicocommunicatie
In Nederland zijn we goed voorbereid op noodsituaties of calamiteiten. Toch kan er altijd onverwacht iets ernstigs gebeuren. Het is daarom belangrijk dat iedereen weet wat te doen bij een noodsituatie.
Verder lezen
Afwegingskader Brzo-toezicht
In Nederland zijn diversen overheden betrokken bij de uitvoering van de taken in het kader van het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) op het gebied van industriële veiligheid. De uitvoering van deze taken is georganiseerd in zes landsdelige Brzo-regio’s.
Verder lezen