Zoeken:
Begin hoofdinhoud

Regionaal crisisplan.

Dit plan beschrijft op hoofdlijnen de inrichting van de organisatie, de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Bekijk hier het plan.