Zoeken:
Begin hoofdinhoud

Gemeenten en partners.

Zorg voor veiligheid in de fysieke leefomgeving.

Een van de belangrijkste taken van de overheid is zorgen voor openbare orde en veiligheid. Lokaal ligt die verantwoordelijkheid bij de gemeente. Zij neemt de leiding en ontwikkelt het integraal veiligheidsbeleid. Dit beleid stemt ze af met de (veiligheids)partners. In het integraal veiligheidsbeleid werkt iedere gemeente 5 veiligheidsvelden uit. Eén daarvan is fysieke veiligheid. Hoe de fysieke leefomgeving is ingericht en wordt gebruikt, beïnvloedt de fysieke veiligheid. Verandert die inrichting of het gebruik? Dan geven wij adviezen om toch te kunnen blijven zorgen voor veiligheid. Over de kwaliteit van onze dienstverlening, onze werkwijze en financiën hebben we binnen de regio afspraken gemaakt.

Fysieke leefomgeving

Wet- en regelgeving helpt gemeenten of de provincie om een fysiek veilige leefomgeving in stand te houden. Elke gemeente stelt een omgevingsvisie op en maakt een omgevingsplan. Wij hebben de juiste kennis en ervaring in huis om gemeenten daarmee te ondersteunen.

Zorg voor je eigen veiligheid

Om de omgeving (brand)veiliger te maken en crises te voorkomen zijn mensen de belangrijkste schakel. Wij maken mensen bewust van de risico’s in de omgeving, zodat ze zich erop voorbereiden. Als ze weten wat ze moeten doen bij een calamiteit, kunnen ze zichzelf beter en sneller in veiligheid brengen.