Zoeken:
Begin hoofdinhoud

Inspectie Brzo-inrichting.

Voorkomen en beheersen

We willen zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn voorkomen en beheersen. Daarvoor heeft VRBZO wettelijke taken en bevoegdheden op het gebied van industriële veiligheid. Deze zijn vastgelegd in de Wet Veiligheidsregio’s (artikel 61) en het Besluit risico zware ongevallen 2015 (Brzo 2015). Zo kunnen wij waarborgen dat bedrijven de verplichtingen van het Brzo 2015 nakomen.

Brabantse inspecties

We voeren inspecties uit volgens het Afwegingskader Brzo-toezicht en de landelijke kwaliteitsnormen en-eisen. Daarnaast passen wij het Handhavingsbeleid Industriële Veiligheid toe. Binnen Brabant werken de drie veiligheidsregio’s samen. Dit houdt in dat de inspecteurs niet alleen bij bedrijven binnen de eigen regio, maar in heel Brabant inspecties uitvoeren . De toezichthouders die je bedrijf bezoeken zijn werkzaam bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) en bij 1 van de Brabantse veiligheidsregio’s. Soms sluit ook een inspecteur van het Waterschap aan.

Inspectierapport

Minimaal 1 keer per jaar krijg je aangekondigd een inspectie. Indien nodig bezoeken wij een bedrijf nogmaals onaangekondigd of komen wij naar aanleiding van een ongewoon voorval langs. Na iedere inspectie stelt het inspectieteam een rapport op. Dit inspectierapport bespreken we eerst samen voordat we deze aan je toesturen. De samenvatting van een inspectierapport wordt openbaar gemaakt. Tijdens een inspectie kunnen verbeterpunten en/of overtredingen geconstateerd worden. De overtredingen worden opgevolgd in een handhavingstraject.

We vertellen je graag meer over inspectie Brzo-inrichtingen. Neem contact met ons op door te mailen naar de afdeling Omgevingsadvisering.