Zoeken:
Begin hoofdinhoud

Aanwijsbeschikking bedrijfsbrandweer.

Openbare veiligheid

Als je een bedrijf hebt dat milieubelastende activiteiten verricht, kan dat bij brand of een ongeval bijzonder gevaarlijk zijn voor de openbare veiligheid. Denk aan een kerncentrale of een spoorwegemplacement. Het gaat dus om bedrijven met bovenmatige risico’s, de overheidsbrandweer hoeft daar niet op berekend te zijn. Wij kunnen je dan verplichten om een bedrijfsbrandweer te hebben. Je bent dan als bedrijf zelf verantwoordelijk om de bovenmatige risico’s af te dekken.

Vergunning

De ‘omgevingsvergunning milieubelastende activiteit’ bepaalt welke activiteiten je bedrijf mag uitvoeren oftewel: waar is een vergunning voor verleend?. Dat is de basis voor onze beoordeling. Pas als die vergunning is verleend, kunnen wij starten met het proces voor een aanwijsbeschikking.

Proces aanwijsbeschikking

Op basis van een veiligheidsrapport dat we van jou ontvangen, bekijken we of een aanwijsbeschikking voor jouw bedrijf van toepassing is. Daarvoor komen we op het bedrijf kijken en beoordelen we de situatie. In het overleg dat we daarover hebben bespreken we wat we zien en wat er nodig is. Jij stelt vervolgens een bedrijfsbrandweerrapport op of levert aanvullende informatie op het veiligheidsrapport aan. Dat beoordelen wij. Op basis daarvan stellen wij een concept-aanwijsbeschikking op. De wettelijke adviseurs (gemeente, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant) beoordelen die en geven ons eventueel nog advies. Hun informatie verwerken wij, waarna jij het concept ontvangt. Je krijgt dan meteen ook een uitnodiging voor een hoorgesprek. Na dat gesprek maken wij de definitieve aanwijsbeschikking. De opleveringscontrole volgt binnen 3 maanden nadat jij de definitieve aanwijsbeschikking van ons hebt ontvangen.

We vertellen je graag meer over de aanwijsbeschikking voor bedrijfsbrandweer. Neem contact met ons op door te mailen naar de afdeling Omgevingsadvisering.