Zoeken:
Begin hoofdinhoud

Wat doen wij.

Zorg voor veiligheid.

Als Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost maken we de samenleving veiliger. Ons doel is om mensen bewust te maken van risico’s in de omgeving. We willen iedereen laten inzien dat incidenten en rampen in veel gevallen voorkomen kunnen worden. Om dat te bereiken kijken we verder dan vandaag. We bereiden ons voor op de toekomst. We leren van het verleden, werken nu aan veiligheid en kennen de risico’s van morgen. We willen dat veiligheid top of mind blijft en iedereen altijd antwoord krijgt op de vraag: ‘Wat kan IK doen voor mijn eigen veiligheid en die van mijn omgeving?’

Ons doel bereiken we door iedereen die over veiligheid gaat met elkaar te verbinden. Veiligheid is namelijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid: van ons, onze netwerkpartners, gemeenten, bedrijven, instellingen en burgers. Door het netwerk rondom veiligheid sterker te maken, de samenwerking op te zoeken en kennis met elkaar uit te wisselen, zorgen we samen voor een veilige regio. En gaat het toch mis? Dan bestrijden we snel en efficiënt het incident, waardoor we schade en leed zoveel mogelijk beperken. Incidentenbestrijding en crisisbeheersing zijn pure noodzaak voor de continuïteit van de samenleving. We kunnen niet alles voorkomen, maar zorgen er bij incidenten wel voor dat het dagelijkse leven weer zo snel mogelijk opgepakt kan worden.

Dit alles vraagt om alertheid: want wat vandaag veilig is, kan morgen ineens onveilig zijn. En een brand, of een ongeval dat onschuldig lijkt, kan soms
verstrekkende gevolgen hebben voor de omgeving en de infrastructuur. We zijn een deskundige partner die veiligheid bevordert, informatiegericht werkt, kansen grijpt om te innoveren en ieders specifieke veiligheidsvraagstuk onder de loep neemt. Laagdrempelig en oplossingsgericht. We willen mensen enthousiast maken en overtuigen om tot actie over te gaan en zijn daarom niet belerend, maar motiveren met onze adviezen. Door samen te werken met onze (nieuwe) partners ervaren we de kracht van het collectief: samen zetten we alles op alles voor een veilig Zuidoost-Brabant.

Bekijk hier ons jaaroverzicht 2022.

Verantwoordelijkheden VRBZO.

  • het instellen en in stand houden van een brandweerorganisatie;
  • het instellen en in stand houden van een GHOR-organisatie;
  • het organiseren van de gemeenschappelijke meldkamer;
  • het adviseren over het voorkomen van branden, rampen en crises;
  • het opstellen van een risicoprofiel: een overzicht van de rampen en crises die een reële bedreiging zijn voor onze regio;
  • het organiseren van de rampenbestrijding en crisisbeheersing;
  • het aanschaffen en onderhouden van gemeenschappelijk materieel, zoals brandweerwagens.

Brandweer

Brandweer Brabant-Zuidoost is onderdeel van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. De brandweer heeft verschillende taken. Branden blussen inderdaad, maar we doen veel meer. Zo redden we mens en dier uit onveilige situaties. Daarnaast zetten we stevig in op brandpreventie, onder meer door voorlichting te geven en te controleren of gebouwen aan de brandveiligheidseisen voldoen.

Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR).

De GHOR (= de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) coördineert tijdens een ramp de hulpverlening van de verschillende medische instanties: de GGD, de meldkamer ambulancezorg, de ambulancedienst, de ziekenhuizen, de huisartsen en het Rode Kruis. Daarnaast adviseert de GHOR over maatregelen die de volksgezondheid beschermen bij ongevallen of rampen met (dreigend) gevaar voor mens en milieu. Bijvoorbeeld wanneer er gevaarlijke stoffen vrijkomen of een grootschalige uitbraak van een infectieziekte dreigt.

Bevolkingszorg

Gemeenten vervullen een essentiële rol in de crisisbeheersing, bijvoorbeeld als het gaat om te communiceren over het incident of de crisis en om betrokkenen op te vangen. Als de hulpverleningsdiensten klaar zijn met hun inzet, liggen er voor de gemeenten vaak nog taken. Bijvoorbeeld interne en/of externe onderzoeken begeleiden of inventariseren wat de schade was.

Meldkamer Oost-Brabant

De meldkamer is verantwoordelijk voor de intake en uitvraag van meldingen, de inzet en alarmering van hulpdiensten, de coördinatie en (indien nodig) de opschaling binnen de regio. Centralisten van de brandweer, de ambulancedienst en de politie werken hier samen. Met de komst van de landelijke meldkamerorganisatie zijn de meldkamers van Brabant-Zuidoost en Brabant-Noord in 2018 samengevoegd tot één meldkamer. De meldkamer Oost-Brabant is gehuisvest in ’s-Hertogenbosch.