Calamiteitencoördinator worden bij de meldkamer Oost-Brabant?

Veiligheidsregio Brabant-Noord en Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost beslaan alle gemeenten in Oost-Brabant. Binnen de veiligheidsregio’s bundelen de gemeenten hun krachten om de veiligheid te vergroten en beter voorbereid te zijn op rampen en crises. De betrokken diensten en besturen werken intensief samen op het gebied van crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg, geneeskundige hulp in de regio en de handhaving...
Lees meer

Beter geneeskundig situatiebeeld tijdens rampen en crises

Project Informatiemanagement succesvol afgerond. De afgelopen maanden is er door velen in heel Brabant hard gewerkt aan het project Informatiemanagement in de acute zorgketen. Een project met als belangrijkste doel het versnellen van de juiste besluitvorming in de acute zorgketen ten tijde van crisis. Op 6 juni gingen we live. Vanaf die dag is het...
Lees meer

NL-Alert alarmeert Brabanders via mobiel, digitale vertrekborden én reclamezuilen

Maandag 3 juni om 12:00 uur zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. Ontvang je het controlebericht op je mobiel, dan weet je dat jouw telefoon juist is ingesteld. Om zoveel mogelijk mensen te alarmeren en informeren bij een ramp in de omgeving, zet NL-Alert nieuwe kanalen in. Zo is NL-Alert vanaf...
Lees meer

Vervoer gevaarlijke stoffen over het spoor? Heb de risico’s door!

Op donderdag 16 mei is de campagne ‘Vervoer gevaarlijke stoffen over het spoor? Heb de risico’s door!”  van start gegaan. Als onderdeel van de campagne is de website ophetjuistespoor.nl ontwikkeld. Hier kunnen burgers antwoorden vinden op al hun vragen over de risico’s van wonen aan een spoor waar gevaarlijke stoffen over vervoerd worden.  Samenwerking De...
Lees meer

Meldkamer Oost-Brabant officieel geopend

Op dinsdag 9 april heeft de Meldkamer Oost-Brabant al succesvol intrek genomen in het vernieuwde pand Den Bosch. Met de verhuizing naar ’s-Hertogenbosch is de Meldkamer Oost-Brabant de tweede meldkamer die aangesloten is op de landelijke IV/ICT-infrastructuur van de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) en daarmee een belangrijke stap op weg naar dit netwerk van meldkamers....
Lees meer

Concept rampbestrijdingsplan Diffutherm

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) maakt bekend, dat in het kader van de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure vanaf 13 mei 2019 gedurende zes weken ter inzage ligt: Het concept rampbestrijdingsplan (RBP) Diffutherm the bladel Download het inzage exemplaar Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging hun zienswijze kenbaar maken aan het...
Lees meer

Concept rampbestrijdingsplan Nyrstar

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) maakt bekend, dat in het kader van de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure vanaf 13 mei 2019 gedurende zes weken ter inzage ligt: Het concept rampbestrijdingsplan (RBP) Nyrstar Budel BV te Cranendonck Download het inzage exemplaar Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging hun zienswijze kenbaar maken...
Lees meer

Concept rampbestrijdingsplan Imperial Chemical Logistics

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) maakt bekend, dat in het kader van de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure vanaf 13 mei 2019 gedurende zes weken ter inzage ligt: Het concept rampbestrijdingsplan (RBP) Imperial Chemical Logistics BV te Son en Breugel. Download het inzage exemplaar Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging hun...
Lees meer

Concept rampbestrijdingsplan Metabel

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) maakt bekend, dat in het kader van de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure vanaf 13 mei 2019 gedurende zes weken ter inzage ligt: Het concept rampbestrijdingsplan (RBP) Metabel te Deurne. Download het inzage exemplaar Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging hun zienswijze kenbaar maken aan het...
Lees meer

Impressie oefening Full Skill

De rampenoefening met de titel Full Skill die vandaag op en nabij Luchthaven Eindhoven werd gehouden, gaf een realistisch beeld van een vliegtuigcrash waarbij doden en gewonden vielen. Het was een grote regionale rampenoefening waar zo’n 1000 mensen aan meededen, voor en achter de schermen. Onderstaande film geeft in het kort een indruk.   “Ik ben...
Lees meer