Zoeken:
Begin hoofdinhoud

Regionale producten en diensten catalogus risicobeheersing.

De cirkel van onze zorg: proactie, preventie, preparatie, repressie, nazorg en dan zijn we rond en gaan we door met proactie

Op 26 maart 2015 stelde het Algemeen Bestuur (de 21 burgemeesters) van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) de Toekomstvisie Brandweerzorg vast. De visie is een pleidooi voor het voorkómen van onveiligheid en incidenten; voor eigen verantwoordelijkheid, voor zelfredzaamheid en voor effectief optreden door overheden bij grote risico’s. In deze regionale producten en diensten catalogus nemen we u als gemeente mee in de VRBZO-taken op het gebied van Risicobeheersing en de manier waarop we dat doen. Daarnaast duiden we bij welke taken VRBZO bevoegd gezag is (vanuit de Wet veiligheidsregio’s) en bij welke taken we u als bevoegd gezag adviseren. We benoemen welk beleid we hanteren en we staan stil bij het borgen van een hoge kwaliteit van onze dienstverlening. Het doel van de regionale catalogus is het ondersteunen van onze samenwerking. Met als gemeenschappelijk doel: een (brand)veilige samenleving. En samenwerking is mensenwerk. Belangrijk is dat wij vooral samen met de collega’s in de gemeenten een bijdrage leveren aan die brandveilige samenleving.