Zoeken:
Begin hoofdinhoud

Woningchecks brandveiligheid.

Wat kun je verwachten?

Lokale vrijwilligers bezoeken mensen thuis om hun huis te controleren op brandveiligheid. De bewoners krijgen uitleg over de gevaren van brand en hoe ze brand kunnen voorkomen. Daarbij krijgen ze tips, bijvoorbeeld om een vluchtplan te maken en te oefenen, om het filter van de wasdroger regelmatig schoon te maken, om een CO-melder op te hangen. De vrijwilliger kan een rookmelder plaatsen, als die er nog niet is.
De vrijwilligers melden zich aan bij de gemeente en krijgen vervolgens een training van de ambassadeurs Brandveilig Leven van VRBZO. De ambassadeurs begeleiden de vrijwilligers bij het eerste huisbezoek. De vrijwilligers kunnen zo praktijkervaring opdoen.

Voor wie?

Inwoners van een gemeente, die wonen in gebieden buiten de opkomsttijden van de brandweer, vaak in de buitengebieden.

Wat willen we bereiken?

Het doel van de woningcheck is om kennis over brandpreventie bij bewoners te vergroten en hen aan te zetten tot brandveilig gedrag. Uiteindelijk willen de gemeenten en brandweer daarmee de kans op brand verkleinen en mensen zo goed mogelijk voorbereiden op een eventuele brand.

Wat doet VRBZO?

Wij leiden de vrijwilligers op en ondersteunen hen bij de (eerste) woningbezoeken. Daarnaast zorgen we voor de nodige materialen, bijvoorbeeld foldermateriaal.

Wat doet de gemeente?

De gemeente levert een projectcoƶrdinator die de schakel is tussen team Brandveilig Leven van VRBZO en de groep vrijwilligers. De projectcoƶrdinator en Brandveilig leven overleggen regelmatig over de voortgang. Ze bespreken dan bijvoorbeeld ook bij hoeveel woningen de vrijwilligers aanbellen, hoe vaak ze worden binnengelaten, hoeveel rookmelders ze plaatsen, of ze samen met de bewoner een checklist hebben doorlopen, of ze samen het vluchtplan hebben besproken, etc. Het is mogelijk om te werken met een deelprojectleider vanuit de groep vrijwilligers. Deze deelprojectleider staat in contact met de projectcoƶrdinator van de gemeente en levert de input aan. Hij of zij plant de bezoeken, stuurt de vrijwilligers aan en houdt de cijfers bij.
De gemeente zorgt voor de vrijwilligers en meldt ze aan bij Brandveilig leven voor de training.