Zoeken:
Begin hoofdinhoud

Thematische voorlichting.

Wat kun je verwachten?

Informatie geven is zinvol, controleren heeft effect, maar blijvend resultaat is er pas als we daadwerkelijk het gedrag van mensen kunnen beïnvloeden om (brand)veiliger te leven. Daarom heeft VRBZO contact gezocht met een bureau dat gespecialiseerd is in gedragsbeïnvloeding. Samen hebben we in kaart gebracht: Wat doen mensen nu? Wat willen we dat ze doen? Hoe kunnen we ze beïnvloeden om dat te bereiken?
Het resultaat is een ‘toolkit’ waarbij we de 5 belangrijkste brandoorzaken toelichten. Deze 5 thema’s zijn:
• stoken
• rookmelders
• vlam in de pan
• elektrische apparaten
• roken

Voor wie?

Voor iedereen in de regio Zuidoost-Brabant. Op basis van het gekozen thema passen we de activiteit aan om een specifiek doel te bereiken of voor een bepaalde doelgroep.

Wat willen we bereiken?

Het doel van de thematische aanpak is om mensen te informeren over de grootste risico’s, om zo hun kennis over brandpreventie te vergroten en hen aan te zetten tot brandveilig gedrag. Uiteindelijk willen gemeenten en brandweer daarmee de kans op brand verkleinen en mensen zo goed mogelijk voorbereiden op een eventuele brand.

Wat doet VRBZO?

We checken per gemeente wat de risico’s zijn en stellen vervolgens aan een gemeente voor om een bepaald thema op te pakken. We adviseren over activiteiten die we kunnen uitvoeren (in een bepaald gebied) en voeren die activiteiten ook uit.

Wat doet de gemeente?

Samen stellen we het gebied vast. De gemeente voorziet Brandveilig leven van NAW-gegevens waar nodig.