Zoeken:
Begin hoofdinhoud

Voorlichting over brand.

Wat kun je verwachten?

Als mensen een brand hebben meegemaakt in de directe omgeving, hebben ze behoefte aan informatie: Wat is er gebeurd? Hoe kon deze brand ontstaan? Kunnen we dit voorkomen? Wat moet ik doen als er brand ontstaat in mijn huis? Ze staan open voor een toelichting. Die toelichting geven we tijdens een voorlichtingsbijeenkomst. We bereiden een presentatie voor van 1 tot 1,5 uur, waarin we antwoord geven op deze vragen en daarnaast de inzet van de brandweer toelichten.
VRBZO kan ook een online campagne ‘Voorlichting over brand’ uitzetten, in een vooraf ingestelde digitale omgeving rondom de incidentlocatie. De lezers ontvangen de informatie, bijvoorbeeld wat je kunt doen om brand te voorkomen, via Facebook en/of Instagram. Daarnaast kunnen we de campagne ‘Blijf uit de rook’ op sociale media inzetten.

Voor wie?

Alle bewoners in de omgeving van het incident worden hiervoor uitgenodigd.

Wat willen we bereiken?

Zowel de mensen die zelf zijn getroffen door de brand, als de omwonenden, weten wat ze kunnen doen om de brandveiligheid te vergroten.

Wat doet VRBZO?

Wij zoeken in onze poule met ‘ambassadeurs Brandveilig Leven’ naar de meest geschikte collega om de presentatie te verzorgen. Daarnaast benaderen we brandweermedewerkers die bij de inzet betrokken waren en eventueel vertegenwoordigers van bijvoorbeeld gemeente, politie en woningcorporatie.
We stemmen een datum af met iedereen die betrokken is en regelen een locatie en uitnodigingen.

Wat doet de gemeente?

We kunnen een attentie meegeven, zoals een rookmelder, een vluchtsleutelhanger, een verlengde schoenlepel voor senioren of brandveilige kaars. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn die niet vallen binnen het budget van Brandveilig leven. De gemeente regelt daarvoor budget.