Zoeken:
Begin hoofdinhoud

Ambassadeurstraining voor WMO en thuiszorg.

Wat kun je verwachten?

Ouderen blijven steeds langer thuis wonen. Dit vraagt extra aandacht voor hun fysieke veiligheid. Omdat ze vaak wel behoefte hebben aan zorg, komen er verschillende zorgverleners aan huis. Deze zorgverleners, bijvoorbeeld WMO-consulenten en thuiszorgmedewerkers, krijgen van ons een training in brandveiligheid. Zij kunnen daarna tijdens huisbezoeken samen met de bewoners de brandveiligheid van de woning bekijken. Ze gebruiken daar een checklist voor. Daarnaast bespreken ze met de bewoners hoe ze de brandveiligheid kunnen verbeteren. De zorgverleners laten ook een folder achter, zodat de bewoners alles nog eens kunnen nalezen
Een training bestaat uit een theorieles van 2 uur en een praktijkgedeelte van 4 uur. Daar tussenin maken de zorgverleners een opdracht, die tijdens de praktijkles besproken wordt.

Voor wie?

We geven de training aan WMO-consulenten, thuiszorgmedewerkers en gebouwbeheerders.

Wat willen we bereiken?

De zorgverleners moeten gevaarlijke situaties kunnen herkennen tijdens huisbezoeken. We willen dat ze ook een gesprek hebben met de bewoners om de brandveiligheid te bekijken en eventueel te verbeteren.

Wat doet VRBZO?

We geven de training, zowel de theorie als de praktijk. We zorgen voor een locatie en stemmen de datum af met alle betrokkenen. Vervolgens nodigen we de zorgverleners uit.

Wat doet de gemeente?

De gemeente kan ons laten weten wie de zorgverleners zijn, dan kunnen wij verder alles verzorgen.