Zoeken:
Begin hoofdinhoud

Geen nood bij brand.

Wat kun je verwachten?

Medewerkers en bewoners van een instelling voor ouderenzorg en een toezichthouder houden veiligheidsexpedities in het eigen gebouw. Ze ontdekken zo zelf hoe brandveilig het gebouw is. De toezichthouders zijn opgeleid om trajecten binnen instellingen te begeleiden, ze ondersteunen en geven advies aan de mensen die de controles uitvoeren.
Het is een doorlopend proces met regelmatig momenten om te checken en evalueren.

Voor wie?

De bewoners, medewerkers en het bestuur van instellingen voor ouderen.

Wat willen we bereiken?

Instellingen voor ouderenzorg moeten voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften. Wanneer ze zelf veiligheidsinspecties doen, ontstaat bij gebruikers (bewoners en medewerkers) meer inzicht in de risico’s en een groter veiligheidsbewustzijn. Omdat directeur, onderhoudsmedewerker, zorgmedewerker, bewoner en brandweer samen de (brand)veiligheid controleren, krijgen ze inzicht in en begrip voor elkaars situatie en mening. Zo begrijpt de directeur waar de medewerker tegenaan loopt en begrijpt de bewoner dat sommige aanpassingen financieel niet haalbaar zijn. Met dit product ontstaat een veiligheidscultuur waarin aandacht is voor de risico’s, kennis wordt gedeeld en mensen zichzelf beter in veiligheid kunnen brengen.

Wat doet VRBZO?

We benaderen de gemeente om vooraf, in het jaarlijkse toezichtsplan, de gebouwen te benoemen waar het GNBB-traject wel of niet zou kunnen plaatsvinden. Als we samen tot de conclusie komen dat een ontruimingsoefening toegevoegde waarde heeft, regelen wij dat met alle betrokken partijen. We onderhouden ook het contact met de zorginstelling, evalueren jaarlijks met de coördinatoren van de zorginstellingen en bewaken de voortgang. Daarnaast zijn we voor de gemeente het algemene aanspreekpunt.

Wat doet de gemeente?

Samen met ons beoordelen in welke gebouwen we een GNBB-traject opstarten.