Zoeken:
Begin hoofdinhoud

Handreiking veilige leefomgeving.

Het gewenste gebruik van een gebied staat centraal bij het bepalen wat een voldoende veilige leefomgeving is. Onderdeel daarvan is het in de Omgevingsvisie beleidsmatig vastleggen van de beschermingsstrategie rondom risico’s. Om gemeenten te helpen beleid te vormen over veiligheid, bieden we een aantal kernwaarden aan. Noem het (ontwerp)principes of de kaders en kansen waarmee de fysieke leefomgeving zo veilig mogelijk kan worden ingericht. Welke kernwaarden dat zijn,  zie je in deze video: VRBZO Veiligheid in omgevingsvisies – YouTube

Na de omgevingsvisie komt de concrete uitwerking in het omgevingsplan. Hiervoor hebben we de Handreiking veilige leefomgeving gemaakt VRBZO Veiligheid in omgevingsplan – YouTube. Daarin zijn de kernwaarden vertaald naar concrete planregels die je op kunt nemen in je omgevingsplan. Deze handreiking vind je onderstaand​. De omgevingswet heeft als doel om een veilige en gezonde fysieke leefomgeving te creëren. Daarnaast heeft iedere gemeente een rol bij het voorkomen van een brand, ramp of crisis.

Heb je hier vragen over, of wil je meer weten? Neem dan contact met ons op door te mailen naar de afdeling Omgevingsadvisering.