Zoeken:
Begin hoofdinhoud

Afwegingskader Brzo-toezicht.

In Nederland zijn diversen overheden betrokken bij de uitvoering van de taken in het kader van het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) op het gebied van industriële veiligheid.

De uitvoering van deze taken is georganiseerd in zes landsdelige Brzo-regio’s. Eén van deze zes regio’s is de Brzo-regio Brabant. In deze regio werken de Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant, de Inspecties SZW, de waterkwaliteitsbeheerders en de drie veiligheidsregio’s (Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, Veiligheidsregio Brabant-Noord en Veiligheidsregio Brabant Zuidoost) samen bij de uitvoering van Brzo-taken, waaronder het uitvoeren van toezicht en de handhaving.