Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Veiligheidszorg.

Bij zowel brandveiligheid als crisisbeheersing wordt in toenemende mate een beroep gedaan op inwoners. Zij staan het ‘dichtst’ bij de risico’s en calamiteiten. Belangrijke doelstelling is het versterken van risicobewustzijn en zelfredzaamheid. Uiteindelijk zijn zij het meest effectief als het gaat om de voorkoming van calamiteiten.

Onze bijdrage aan veiligheidszorg
Risicocommunicatie - VRBZO
Risicocommunicatie
In Nederland zijn we goed voorbereid op noodsituaties of calamiteiten. Toch kan er altijd onverwacht iets ernstigs gebeuren. Het is daarom belangrijk dat iedereen weet wat te doen bij een noodsituatie.
Verder lezen
Uitval van gas - VRBZO
Brandveilig Leven
We ondersteunen bedrijven, instellingen, bewoners en gemeenten om de woon-, werk- en leefomgeving brandveilig in te richten.
Verder lezen
Ondersteuning interventieteam
Een interventieteam richt zich op interventies door middel van handhaving en richt zich op panden en locaties waarvan sterk het vermoeden bestaat dat er sprake is van misstanden.
Verder lezen

Publicaties voor gemeenten en partners

Infosheet omgevingsvisie algemeen
Infosheet omgevingsvisie kernwaarden
Werkwijzer risicobeheersing
Standaardadvies ruimtelijke ontwikkelingen
Handreiking veilige leefomgeving