Fysieke leefomgeving.

Omgevingsvisie

De omgevingsvisie geeft antwoord op de vraag: hoe ontwikkelt de fysieke leefomgeving van de gemeente zich in de toekomst? De gemeente weegt de belangen voor ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed af. Bij de keuzes die gemeenten maken, moet de fysieke leefomgeving zo veilig mogelijk worden ingericht. Wij kunnen gemeenten helpen met (ontwerp)principes of kaders.

Omgevingsplan

Om de fysieke leefomgeving zo veilig mogelijk in te richten en te houden, kan de gemeente wet- en regelgeving toepassen. In het omgevingsplan staan die regels. Wij adviseren de gemeente daar graag over, zodat wij een van onze belangrijkste taken kunnen vervullen: branden, rampen en crises inventariseren, voorkomen en bestrijden (art 10 en art 25 van de Wet veiligheidsregio’s).

Wij denken graag mee

Wij denken, ook in het kader van de Omgevingswet, graag al in een vroeg stadium mee over de omgevingsvisie of het omgevingsplan. Op basis van de wensen van de gemeente, stemmen wij onze servicetermijnen af. Neem daarvoor contact met ons op.