Planning- en controlcyclus.

VRBZO hanteert een cyclus om het bestuur te informeren over waar we aan (gaan) werken, wat de stand van zaken is en wat de kosten zijn. Het vastgestelde regionaal beleidsplan vormt de basis voor deze cyclus.

Meer informatie

Het visiedocument 2025 is de leidraad voor onze organisatie. Het beschrijft hoe we willen werken en welke doelen we willen behalen.