Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Beleid en verslagen Beleid en verslagen

Planning- en controlcyclus.

VRBZO hanteert een cyclus om het bestuur te informeren over waar we aan (gaan) werken, wat de stand van zaken is en wat de kosten zijn. Het vastgestelde regionaal beleidsplan vormt de basis voor deze cyclus.

Meer informatie

Het Beleidsplan Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2015-2019 is op 3 juli 2015 vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Het beleidsplan is de leidraad voor onze organisatie. Het beschrijft hoe we willen werken en welke doelen we willen behalen.

2020

Kadernota 2020
Begroting 2020
Begroting 2020 in één oogopslag

2019

Jaarplan 2019
Begroting 2019
Eerste wijziging begroting 2019
Tweede wijziging begroting 2019
Jaarstukken 2019

2018

Kadernota 2018
Begroting 2018
Jaarplan 2018
Eerste wijziging begroting 2018
Tweede wijziging begroting 2018
Jaarstukken 2018

2017

Jaarverslag 2017
Jaarrekening 2017