Zoeken:
Begin hoofdinhoud

Planning- en controlcyclus.

VRBZO informeert het bestuur over waar we aan (gaan) werken, wat de stand van zaken is en wat de kosten zijn. We volgen daarvoor een cyclus. De basis van die cyclus is het vastgestelde Regionaal Beleidsplan.

Meer informatie

Het visiedocument 2025 geeft de juiste richting aan voor onze organisatie. Het beschrijft hoe we willen werken en welke doelen we willen halen.