Bevolkingszorg.

Gemeenten hebben als onderdeel van het openbaar bestuur een algemene zorgplicht voor hun inwoners. In het bijzonder hebben zij dat tijdens rampen en crises. De organisatie van de spoedeisende hulpverlening is in handen van de parate hulpverleningsdiensten: brandweer, politie en GHOR. De overige zorgtaken, aangeduid als de bevolkingszorgtaken, vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Bevolkingszorg is alles wat de gemeente doet voor haar bewoners en hun leefomgeving tijdens rampen en crises en in de periode daarna. Bekijk in de onderstaande animatie hoe Bevolkingszorg in Zuidoost-Brabant is georganiseerd.

Crisissituatie

Tijdens een crisis werken hulpdiensten en gemeente(n) hard om een situatie onder controle te krijgen. Daar ligt de eerste prioriteit. Afhankelijk van de ernst van de situatie kunnen verschillende maatregelen genomen worden om schade bij publiek te beperken. Denk bijvoorbeeld aan verzenden van een NL-Alert waarin mensen opgeroepen worden om een gebied te verlaten of het laten afgaan van WAS-palen (sirenes). Bij een ramp of crisis is de gemeente verantwoordelijk voor de informatievoorziening richting publiek en media.

Meer weten als er een crisis is? Check de website van gemeente(n), of kijk op sociale media-accounts van gemeente(n) of hulpdiensten. Het kan ook zijn dat de gemeente een informatienummer openstelt.