Zoeken:
Begin hoofdinhoud

Vrijwillige bedrijfsbrandweer.

Bedrijfsbrandweerplichtig

Een veiligheidsregio kan, via een aanwijsbeschikking, een bedrijf verplichten om een bedrijfsbrandweer op te richten (artikel 31 van de Wet veiligheidsregio’s). Als die verplichting voor jouw bedrijf niet geldt, kun je er zelf voor kiezen om een bedrijfsbrandweer op te richten. Redenen daarvoor kunnen zijn:

  • Je hebt dat met je verzekeraar afgesproken.
  • Een bedrijfsbrandweer maakt onderdeel uit van je totale veiligheidssysteem, dat door andere regelgeving is verplicht.
  • Een bedrijfsbrandweer is voor jou de manier om aan je zorgplicht te voldoen. Die zorgplicht heb je voor de mensen en/of goederen op jouw locatie en daarbuiten.
  • Je wil na een incident snel terug kunnen naar de reguliere bedrijfsvoering. Een bedrijfsbrandweer, die de lokale risico’s en processen kent, kan daaraan bijdragen.

Wij stellen eisen aan een bedrijfsbrandweer die je vrijwillig opricht. Pas als je aan die eisen voldoet, krijg je het recht om als eerste op te treden bij een incident op je eigen terrein.

Daarvoor sluit je een convenant met ons af. In een gesprek lichten we de kwaliteitseisen toe en kunnen we de samenwerking met de overheidsbrandweer bespreken.

 

We vertellen je graag meer over de aanwijsbeschikking voor bedrijfsbrandweer. Neem contact met ons op door te mailen naar de afdeling Omgevingsadvisering.