Zoeken:
Begin hoofdinhoud

Een incident met gevaarlijke stoffen.

Kan dat mij overkomen?

Overal in Nederland liggen bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of die gevaarlijke stoffen opslaan. Ook in de regio Zuidoost-Brabant. In de Atlas Leefomgeving kun je die bedrijven vinden. Je vindt er ook welke transportroutes er zijn.

Wat zijn de gevaren?

Als je gevaarlijke stoffen gebruikt, opslaat of vervoert, moet je je houden aan strenge veiligheidseisen. De kans op een ongeval is klein, maar er kan iets misgaan. Denk aan:

 • brand door een brandbare vloeistof, bijvoorbeeld benzine
 • een brandbare gaswolk komt vrij, bijvoorbeeld LPG
 • een giftige gaswolk komt vrij, bijvoorbeeld chloor
 • een giftige vloeistof verdampt, bijvoorbeeld ammoniak
 • een brand veroorzaakt een explosie

Giftige stoffen zijn schadelijk voor de volksgezondheid. Je kunt irritaties krijgen aan de luchtwegen, huid en ogen of je wordt misselijk. Wanneer je een hoge concentratie van een gevaarlijke stof langere tijd inademt, kun je daar blijvende schade aan overhouden. Soms kun je eraan overlijden.

Kun je gevaarlijke stoffen herkennen?

 • Je ziet het aan de kleur. Gele of bruine rookwolken bij brand kunnen wijzen op giftige stoffen in de rook. Giftige wolken, die niet van een brand komen, zijn vaak wit of kleurloos.
 • Je ruikt het. Giftige stoffen als ammoniak en chloor hebben een herkenbare geur. Veel giftige stoffen zijn lastig te ruiken.

Hoe kan ik me voorbereiden?

In de Atlas Leefomgeving kun je zien of en waar in je eigen omgeving (van je huis, of je werk) gevaarlijke stoffen worden verwerkt, opgeslagen of vervoerd. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen:

 • Zorg dat je een noodpakket in huis hebt.
 • Je weet hoe je gas, elektriciteit en ventilatie kunt uitschakelen.
 • Je weet hoe je gevaarlijke en giftige stoffen kunt herkennen.
 • Je weet wat je moet doen als de sirene gaat.
 • Je weet welke waarschuwingssystemen jouw gemeente of regio gebruikt.
 • Je kent de signalen die wijzen op gevaarlijke stoffen: gevaarborden op vrachtwagens, noodsirenes van bedrijven, afzettingen met tekens die naar giftige stoffen verwijzen.

Hoe word ik gewaarschuwd?

Als er gevaarlijke stoffen vrijkomen en er is gevaar voor jou, dan hoor je de sirene. Je kunt ook een NL-Alert krijgen. Gaat het om een klein gebied? Dan zetten de huldiensten geluidswagens in om je te waarschuwen. Luister goed wat er gezegd wordt en volg de instructies op. Stem af op calamiteitenzender Omroep Brabant (overzicht etherfrequenties) voor meer informatie.

Wat kan ik doen bij een incident?

 • Bel 112 om de hulpdiensten te alarmeren, als dit nog niet is gebeurd.
 • Volg de instructies van de hulpdiensten op.
 • Stem af op calamiteitenzender Omroep Brabant, volg de berichtgeving en volg de aanwijzingen op.
 • Let op familie, vrienden of buren: kunnen zij zich ook redden?
 • Zijn je kinderen op school, in de crèche of bij de kinderopvang? Ga er niet heen, je kinderen worden daar opgevangen. De medewerkers zijn hiervoor opgeleid. Vertrouw op hun deskundigheid.
 • Ga niet meteen naar buiten als de sirene stopt. Misschien is er nog steeds gevaar. Ga pas naar buiten als de overheid, de hulpdiensten ter plaatse of de calamiteitenzender Omroep Brabant aangeeft dat het veilig is.

Als er giftige stoffen vrijkomen.

Ben je buiten?

Ga zo snel mogelijk naar huis en neem daar onderstaande maatregelen. Lukt het niet om thuis te komen? Ga ergens anders naar binnen. Lukt dat ook niet? Ga dan weg van het ongeval en loop of rijd dwars op de wind met een (natte) doek voor je neus en mond.

Ben je binnen?

 • Blijf binnen en sluit ramen en deuren.
 • Doof open vuur.
 • Sluit alle ventilatieroosters en zet ventilatiesystemen uit. Denk aan de afzuigkap, ontluchtingssystemen en –kokers, muur- en toiletroosters.
 • Ga naar een kamer waar het niet tocht, liefst in het midden van je huis of het gebouw waar je op dat moment bent.
 • Luister naar de calamiteitenzender Omroep Brabant, kijk naar het bericht dat je via NL-Alert hebt ontvangen, of luister naar de geluidswagen van politie of brandweer. Volg de instructies op die ze geven.
 • Volg altijd de aanwijzingen op van professionele hulpverleners.

Ik ben in aanraking gekomen met gevaarlijke stoffen. Wat moet ik doen?

Trek zo snel mogelijk je kleren uit en bewaar ze in een afgesloten zak. Bel je huisarts of een ziekenhuis. De meeste stoffen kun je afspoelen met lauw water, bijvoorbeeld onder een douche. Bezoek daarna wel een arts of ga naar het ziekenhuis.

Er dreigt brand- of er is explosiegevaar. Wat moet ik doen?

 • Ga zo snel mogelijk weg van de plek van het ongeval. Houd ten minste 500 meter afstand en schuil ergens binnen.
 • Ben je in een gebouw dat binnen 500 meter van de plek van het ongeval staat? Gebruik dan het ontruimingsplan.
 • Loop of rijd weg, dwars op de wind.
 • Volg de instructies van de hulpdiensten op.
 • Rook niet.