Zoeken:
Begin hoofdinhoud

Brandveilige veestallen.

Een stalbrand heeft grote impact. Een met zorg en hard werken opgebouwd agrarisch bedrijf en goed verzorgde dieren gaan verloren. Dat heeft een grote impact op de agrariër, diens gezin, de directe omgeving, het dierenwelzijn en de betrokken hulpverleners. Daarbij heeft een stalbrand gevolgen voor de bedrijfscontinuïteit (op korte en lange duur) en mogelijk ook voor de reputatie van het bedrijf.

Vaak beseffen mensen niet dat een brand zich razendsnel ontwikkelt. Tegen de tijd dat de brandweer ter plaatse operationeel is, is de getroffen stal meestal niet meer te redden. De brandweer richt zich dan op het behoud van aangrenzende gebouwen. Tot de brandweer er is, ben je op jezelf aangewezen.

Informatie over het brandveiliger maken van veestallen vind je: