Zoeken:
Begin hoofdinhoud

Voor, tijdens en na de crisis.

Voor de crisis.

We hebben onze organisatie goed ingericht. We leiden voldoende collega’s op, zodat ze hun taak goed kunnen uitvoeren tijdens een incident. Daarnaast trainen en oefenen deze collega’s regelmatig de taken en rollen met elkaar. We stellen plannen en werkinstructies op en houden die actueel. Dit doen we uiteraard niet alleen. Bevolkingszorg is onderdeel van een breed netwerk van partijen, die een rol hebben bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. Deelnemen aan dit netwerk en bijdragen aan de multidisciplinaire voorbereiding, zijn belangrijke taken van Bevolkingszorg op momenten dat er geen crisis is.

Tijdens de crisis.

De functionarissen die een rol in de rampenbestrijding en crisisbeheersing hebben, krijgen een alarm als er een incident is. Dit zijn collega’s die werken bij een gemeente of bij een hulpdienst in onze regio. Zij gaan dan direct aan de slag.

De crisisorganisatie kan alleen functioneren als we de juiste informatie en ondersteuning krijgen. Daarom zorgt een team continu voor het verkrijgen, analyseren en verspreiden van informatie.

Doordat de juiste informatie op de juiste plek terecht komt, kunnen alle betrokken functionarissen zo goed mogelijk hun werk doen. Ook wordt hierdoor bijvoorbeeld familie snel en zorgvuldig geïnformeerd over het lot van hun naaste, vooral wanneer deze zwaargewond of overleden is.

Crisiscommunicatie

Tijdens een incident moeten we betrokkenen op tijd informeren. Dit noemen we crisiscommunicatie. Een team met professionals in communicatie zorgt dat  pers en het publiek informatie krijgt.

Deze professionals vertellen ook wat we samen (de burgers en de hulpverleners) kunnen doen tijdens een incident of crisis. Daarnaast leggen ze uit wat de situatie voor de samenleving betekent. Hiermee proberen we de schade en/of impact van het incident voor alle betrokkenen te beperken.

Publieke zorg

Zodra mensen en dieren uit een gebied of gebouw worden gered, moeten zij zo snel mogelijk het rampgebied verlaten. Zij hebben opvang nodig en primaire levensbehoeften, zoals eten, drinken, kleding en medicijnen. Dit noemen we publieke zorg.

Veel mensen kunnen dit zelf regelen. Zij worden opgehaald door vrienden of familie en vinden daar onderdak. Maar er zijn ook mensen die op niemand kunnen terugvallen. Of ze zijn fysiek of mentaal niet in staat om dit zelf te regelen. Voor hen is er team dat samen met onder andere Stichting Salvage en het Rode Kruis kijkt wat deze mensen nodig hebben en hoe we dat kunnen organiseren.

Omgevingszorg

Een incident kan ook gevolgen hebben voor de omgeving. Bijvoorbeeld schade aan het milieu, schade in de openbare ruimte of schade aan de veiligheid van een gebouw, dat daardoor niet meer veilig is.

Als er tijdens een brand bijvoorbeeld asbest is vrijgekomen, zorgen professionals ervoor dat dit wordt opgeruimd. Bouwconstructeurs bekijken of een pand nog veilig is, nadat er brand is geweest. En we plaatsen afzettingen in de openbare ruimte, zodat je niet in een onveilig gebied terecht komt. Dit noemen we omgevingszorg.

Na de crisis.

De periode na een ramp of crisis, noemen we de nafase. Het doel van de nafase is om zo snel mogelijk terug te keren naar een acceptabele situatie. In deze fase zijn er altijd zaken die we vanuit de crisisorganisatie overdragen aan de getroffen gemeente(n). Bureau Bevolkingszorg ondersteunt bij het opzetten van de projectorganisatie.

Alle hulpverleningsdiensten zijn voor, tijdens en na een incident of crisis van elkaar afhankelijk. Daarvoor moeten we goed kunnen samenwerken en informatie met elkaar kunnen delen. Dat noemen we Multidisciplinaire samenwerking.