Zoeken:
Begin hoofdinhoud

Bekendmaking rampbestrijdingsplan Schippers Europe B.V..

Rampbestrijdingsplannen bevatten informatie over inrichtingen, zodanig dat in geval van een groot incident of ramp de hulpdiensten snelle en adequate maatregelen kunnen treffen.

Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost maakt bekend (op grond van het Besluit Veiligheidsregio’s) dat op 6 april 2023 het Rampenbestrijdingsplan voor Vendrig Holding B.V. definitief is vastgesteld.

Het RBP heeft in de periode van 1 februari tot en met 15 maart 2023 ter inzage gelegen in het kantoor van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost op de Deken van Somerenstraat 2 in Eindhoven.

Daarnaast was het RBP ook digitaal te raadplegen via vrbzo.nl.

Er is geen zienswijze binnengekomen. Wel is ten opzichte van het ter inzage gelegde concept plan is een ondergeschikte wijziging aangebracht in het operationele deel. Deze wijziging heeft betrekking op de aanduiding van de specifieke locatie van het stoffenjournaal.

Tegen de vaststelling van het crisisbeheersplan kan geen bezwaar en/of beroep worden ingesteld.

Het plan treedt op 15 mei 2023 in werking.

Heb je nog vragen, dan kun je contact opnemen via email: crisisbeheersing@vrbzo.nl