Zoeken:
Begin hoofdinhoud

Bekendmaking rampbestrijdingsplan Schippers Europe B.V..

Rampbestrijdingsplannen bevatten informatie over inrichtingen, zodanig dat in geval van een groot incident of ramp de hulpdiensten snelle en adequate maatregelen kunnen treffen.

Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost maakt bekend (op grond van het Besluit Veiligheidsregio’s) dat op 16 december 2021 het Rampenbestrijdingsplan voor Schippers Europe B.V., Smaragdweg 60 in Hapert definitief is vastgesteld.

Het RBP heeft in de periode van 4 oktober tot en met 15 november 2021 ter inzage gelegen in het kantoor van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost op de Deken van Somerenstraat 2 in Eindhoven.

Daarnaast was het RBP ook digitaal te raadplegen via vrbzo.nl.

Er is door een belanghebbende één zienswijze ingebracht in genoemde periode, maar deze heeft niet geleid tot aanpassing van het RBP.

Tegen de vaststelling van het crisisbeheersplan kan geen bezwaar en/of beroep worden ingesteld.

Het plan treedt op 4 juli 2022 in werking.

Heb je nog vragen, dan kun je contact opnemen via email: crisisbeheersing@vrbzo.nl