Begin hoofdinhoud

Update opvang Oekraïense vluchtelingen.

Algemeen.

De oorlog in Oekraïne zorgt voor een grote vluchtelingenstroom.

Oekraïners kunnen vrij reizen naar Nederland. Zonder verblijfsvergunning mogen zij minimaal 90 dagen in Nederland blijven. Oekraïners hebben van de EU een speciale status gekregen, waardoor zij in Nederland mogen werken.

Opvang vluchtelingen in de regio
Het kabinet gaf alle 25 veiligheidsregio’s, waaronder Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, de opdracht om samen met gemeenten opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne te realiseren. Deze opvang zal minimaal een half jaar duren.

Alle 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant zochten naar opvanglocaties en maakten die klaar voor gebruik. Het gaat in totaal om 3.100 opvangplekken. Met iedere gemeente maakten we afspraken over de locaties en het aantal opvangplekken.

Vragen over opvang

Elke gemeente heeft een team dat zich bezighoudt met de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Heb je vragen over de opvang in jouw gemeente? Stel ze rechtstreeks aan je gemeente. Of kijk op de website van je gemeente.

Vang je als particulier vluchtelingen op en wil je meer informatie over de mogelijkheid om deze personen door te plaatsen naar een gemeentelijke opvanglocatie, stuur dan een mail naar MakelaarsOekraine@vrbzo.nl.

Voor alle overige vragen moet je naar jouw eigen gemeente.

Ik wil vluchtelingen steunen
Vluchtelingenwerk ondersteunt vluchtelingen en asielzoekers vanaf het moment dat ze worden opgevangen in Nederland. Wil je helpen? Op het platform van Vluchtelingenwerk staat meer informatie.

Ik wil een Oekraïense vluchteling onderdak geven

 • Particulieren/inwoners:
  Het Rode KruisVluchtelingenwerk Nederland en het Leger des Heils werken samen om op een veilige manier particuliere opvang in te kunnen zetten. Deze 3 organisaties werven, screenen en begeleiden gastgezinnen en/of woonruimten voor gemeenten. Je kunt je ook aanmelden voor de opvang van vluchtelingen bij Takecarebnb.Informatienummer Rode Kruis voor hulp vragen en bieden: 070-4455888
  Dit is de Nederlandstalige informatielijn van het Rode Kruis voor vragen. Bijvoorbeeld over hoe je tijdelijke huisvesting kunt aanbieden of hoe je een Oekraïense vluchteling in huis verder kunt helpen. Via dit nummer kun je ook initiatieven melden om vluchtelingen te helpen.
 • Bedrijven/ondernemers:
  Neem contact op met je gemeente.

Ik wil doneren

 • Geld:
  Geld geven kan bijvoorbeeld aan Giro555. Je doneert dan aan de actie van de Nederlandse Samenwerkende Hulporganisaties voor Oekraïne.
 • Spullen:
  In Nederland zijn verschillende lokale en particuliere initiatieven om spullen te verzamelen en die naar Oekraïne en/of buurlanden te brengen. Op de website van Vluchtelingenwerk vind je meer informatie.

Ik wil meer informatie

 • Veelgestelde vragen en antwoorden over de situatie in Rusland en Oekraïne vind je op Rijksoverheid.nl.
 • Wat betekent de situatie in Oekraïne voor de veiligheid in Nederland? Ook het antwoord op die vraag vind je op Rijksoverheid.nl.

Hoe bereid ik me voor op een noodsituatie?

 • Weet jij wat je moet doen in een noodsituatie? | Lees het hier.

19 oktober 2022.

Voortgang opvang

Hieronder het overzicht van de regionale cijfers per 19-10-2022 10:00 uur.

Potentiële capaciteit 2.665
Daadwerkelijke capaciteit 2.294
Bezet 1.930
Beschikbaar* 127
Binnenkort beschikbaar 313

* deze capaciteit is inclusief de capaciteit die vrijgehouden wordt voor crisisopvang en alleenreizende minderjarigen

2 september 2022.

Noodopvang Oekraïense vluchtelingen verplaatst

Alle Oekraïense vluchtelingen die in het MicroLab verbleven, zijn op 30 augustus verplaatst naar de Kronehoefstraat in Eindhoven. Ook op de nieuwe locatie bieden we een bed aan voor de nacht, als er binnen 24 uur zicht is op een opvangplaats in de gemeentelijke opvang binnen de regio. Als dit niet het geval is dan plaatsen we de vluchtelingen door naar het land en bieden we ook een bed voor de nacht, als dat nodig is. De langdurige crisisnoodopvang blijft gesloten.

Regionale cijfers

Hieronder het overzicht van de regionale cijfers per 30 augustus 10.00 uur:

Potentiële capaciteit 2729
Daadwerkelijke capaciteit 2149
Bezet 1787
Beschikbaar 12*
Binnenkort beschikbaar 178

* deze capaciteit is inclusief de capaciteit die vrijgehouden wordt voor crisisopvang en alleenreizende minderjarigen

Het aantal vluchtelingen dat van de particuliere opvang naar de gemeentelijke opvang gaat, neemt toe. Er is inmiddels een wachtlijst voor. Om in aanmerking te komen voor de gemeentelijke opvang, moeten de vluchtelingen die op de wachtlijst staan aan een aantal criteria voldoen: ze moeten een BSN hebben, werken in de regio en/of schoolgaande kinderen hebben.

Als mensen niet aan deze criteria voldoen, begeleiden we ze naar een landelijk plaatsingsproces. Dat geldt ook voor vluchtelingen die in een particuliere opvangplaats verblijven, geplaatst willen worden in een gemeentelijke opvanglocatie in onze regio en nog niet op de wachtlijst staan. We moeten deze maatregelen nemen, omdat er een chronisch gebrek aan gemeentelijke opvangplaatsen is.

Langer opvang nodig

Nu de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne langer dan een half jaar duurt, brengen we in beeld:

 1. Hoelang de locaties beschikbaar blijven voor opvang.
 2. Hoe we het aantal verliesbedden terug kunnen dringen (bijvoorbeeld een kamer waar 3 stapelbedden staan en er maar 2 worden gebruikt).

Medewerkers van VRBZO overleggen daarover met medewerkers van de gemeenten. We willen ervoor zorgen dat de opvang groeit naar de doelstelling van de opvang van 3.090 personen binnen de gemeentelijke opvanglocaties.

18 augustus 2022.

Langdurige crisisnoodopvang Oekraïense vluchtelingen definitief gestopt

Een aantal weken geleden is gekozen de langdurige crisisnoodopvang in onze regio tijdelijk te stoppen (zie bericht 2 augustus). Besloten is om dit om te zetten in een definitief besluit.

Op dit moment hebben wij in de regio een chronisch gebrek aan opvangplekken in een GOO (Gemeentelijke Opvang Oekraïners). Hierdoor moeten vluchtelingen noodgedwongen langdurig in de Crisis Noodopvang (CNO) verblijven voordat ze in de regio geplaatst kunnen worden. Dit is een onwenselijke situatie. Daarom geldt per direct dat nieuwe vluchtelingen binnen 24 uur elders in het land worden geplaatst als er geen opvangplekken in de regio beschikbaar zijn (en dat is op dit moment het geval).

3 augustus 2022.

Voortgang opvang

Hieronder het overzicht van de regionale cijfers per 2-08-2022 10:00 uur.

Potentiële capaciteit 2.629
Daadwerkelijke capaciteit 2.107
Bezet 1.757
Beschikbaar* 60
Binnenkort beschikbaar 66

* deze capaciteit is inclusief de capaciteit die vrijgehouden wordt voor crisisopvang en alleenreizende minderjarigen

2 augustus 2022.

Tijdelijk sluiting crisisnoodopvanglocatie Microlab voor arriverende Oekraïense vluchtelingen

De maximum capaciteit voor het aantal Oekraïense vluchtelingen dat opgevangen kan worden op locatie Microlab in Eindhoven is bereikt. Daarom is deze crisisnoodopvanglocatie per 2 augustus gesloten. Arriverende Oekraïense vluchtelingen die zich vanaf deze datum melden bij Microlab worden doorgeplaatst naar een opvanglocatie buiten onze regio. Hiervoor is volgens landelijke richtlijnen die voor alle regio’s gelden vervoer geregeld. Vluchtelingen die al een plek hebben op het Microlab, worden zo snel mogelijk binnen de regio doorgeplaatst en kunnen tot die tijd gewoon verblijven op deze locatie.

De laatste dagen is de stroom aan Oekraïners met een Oekraïens paspoort dat naar onze regio komt toegenomen. Microlab is een noodopvanglocatie van waaruit vluchtelingen doorstromen naar gemeentelijke of particuliere opvanglocaties. Op dit moment kunnen er geen nieuwe locaties in onze gemeenten open gaan door onder andere een tekort aan personeel wegens de vakantieperiode en tekorten aan bouwmaterialen. Hierdoor kunnen Oekraïners die gebruik maken van de noodopvang niet doorstromen naar een meer permanente opvanglocatie binnen de regio. En daardoor is nu de maximale capaciteit van Microlab bereikt.

Pas als er weer voldoende capaciteit is, gaat het Micolab weer open. Wanneer dit zal zijn, is op dit moment nog niet bekend. Ondertussen blijven gemeenten in de regio hard werken aan het openen van opvanglocaties en het daar plaatsen van vluchtelingen vanuit het MicroLab.

21 juli 2022.

Voortgang opvang

Hieronder het overzicht van de regionale cijfers per 19-07-2022 10:00 uur.

Potentiële capaciteit 2.473
Daadwerkelijke capaciteit 2.069
Bezet 1.641
Beschikbaar* 126
Binnenkort beschikbaar 110

* deze capaciteit is inclusief de capaciteit die vrijgehouden wordt voor crisisopvang en alleenreizende minderjarigen

Derdelanders

Afgelopen weken was er een knellende en onhoudbare situatie bij de noodopvang voor Oekraïense vluchtelingen op het MicroLab in Eindhoven. Dat kwam door de grote toestroom van derdelanders, meestal uit veilige landen. Vooruitlopend op een landelijke beleidslijn besloot de voorzitter van de Veiligheidsregio op 14 juli jl. dat iedereen zonder Oekraïens paspoort geweigerd werd in het Microlab. Daarop vertrok vóór het weekend een groot deel van de vluchtelingen zonder Oekraïens paspoort.

De landelijke beleidslijn is inmiddels bekend: de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid besloot dat personen met een tijdelijke verblijfsvergunning, en die vóór 19 juli niet waren ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP), niet langer vallen onder de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Dit betekent dat deze personen geen aansprak maken op gemeentelijke opvang, leefgeld, onderwijs en medische zorg. De maatregel is niet met terugwerkende kracht. Dit betekent dat personen die in Oekraïne recht hadden op verblijf en die zich voor 19 juli hebben ingeschreven in de BRP, recht blijven houden op de vastgestelde bescherming.

Alle vluchtelingen die niet in het bezit waren van een Oekraïens paspoort hebben het Microlab nu verlaten. De focus ligt weer op het bieden van opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen, de primaire opdracht aan de veiligheidsregio’s.

8 juli 2022.

Opvang Oekraïense vluchtelingen

De aantallen vluchtelingen lopen nog op. De bezettngsgraad nadert de 100%. De toename van het aantal nieuwe locaties is gering. Zo zijn er onvoldoende locaties voor de korte termijn. Daardoor blijven vluchtelingen te lang op de noodopvang Microlab te Eindhoven, deze is daar onvoldoende geschikt voor.

Maar ook voor de langere termijn is er weinig zicht op voldoende opvanglocaties. Op termijn zijn ongeveer 2.800 plekken beschikbaar, maar de taakstelling voor onze regio is 3.096 plekken. De gemeenten is gevraagd om zo snel mogelijk in extra opvanglocaties te voorzien.

Voortgang opvang

Hieronder het overzicht van de regionale cijfers per 05-07-2022 10:00 uur.

Potentiële capaciteit 2.776
Daadwerkelijke capaciteit 1.980
Bezet 1.568
Beschikbaar* 147
Binnenkort beschikbaar 204

* deze capaciteit is inclusief de capaciteit die vrijgehouden wordt voor crisisopvang en alleenreizende minderjarigen

 

27 juni 2022.

Beschikbaarheid opvangplekken

De vraag naar opvangplekken blijft groot; de stroom vluchtelingen naar Nederland is nog altijd groter dan de stroom die vertrekt. Nieuwe opvangplekken blijven dus hard nodig!

Landelijke opdracht

De aanvullende opdracht van de staatssecretaris aan de gemeenten om nog eens extra 25.000 vluchtelingen op te vangen, is nu een feit. De vraag aan onze regio is om bovenop de 2.000 opvangplekken nog een 1.090 plekken te realiseren. Hiermee komt het aantal voor de regio boven de 3.000. Dit betekent dat alle gemeenten nog meer moeten doen om locaties beschikbaar te stellen.

Regionale cijfers

Hieronder het overzicht van de regionale cijfers per 21-06-2022 10:00 uur

Potentiële capaciteit 2.795
Daadwerkelijke capaciteit 1.782
Bezet 1.440
Beschikbaar* 167
Binnenkort beschikbaar 320

* deze capaciteit is inclusief de capaciteit die vrijgehouden wordt voor crisisopvang en alleenreizende minderjarigen

Nieuwe locaties

Afgelopen week openden we in Son, Eindhoven en Someren nieuwe locaties voor vluchtelingen uit Oekraïne.

Particuliere opvang

In onze regio wonen 1313 vluchtlingen bij particulieren (peildatum 22 juni 09.00 uur). Zij maken gebruik van de Particuliere Opvang Oekraïners (POO).

 

9 juni 2022.

De situatie is ongeveer gelijk gebleven sinds de laatste update. De vraag naar opvangplekken blijft groot en we blijven nieuwe plekken opleveren. We boeken successen en hebben een aardige prestatie geleverd. Toch zijn we er nog niet. Daarom blijven we in de volle breedte zoeken naar mogelijkheden.

De opdracht van de staatssecretaris aan de gemeenten was om 75.000 vluchtelingen op te vangen. Dit betekent gemiddeld 2.000 tot 3.000 plekken per veiligheidsregio.

Regionale cijfers

Hieronder het overzicht van de regionale cijfers per woensdag 8 juni 09.00 uur:

Potentiële capaciteit 2789
Daadwerkelijke capaciteit 1639
Bezet 1322
Beschikbaar 195
Binnenkort beschikbaar 443

Nieuwe locaties

Afgelopen week openden we in Nuenen, Duizel en Eindhoven nieuwe locaties voor vluchtelingen uit Oekraïne.

Crisisopvang | opvang statushouders

Reguliere opdracht om statushouders te huisvesten
Onze regio kreeg de opdracht om in het 1e half jaar van 2022 de opvang van 451 statushouders te realiseren. Samen met de achterstand uit 2021 (62 plekken), betekent dit 513 opvangplekken voor statushouders. Tot en met mei konden we 457 statushouders plaatsen. Als het onze regio lukt om in juni nog 56 personen te plaatsen, voldoen wij volledig aan de opdracht.

Daarnaast hebben we in de Buitenjan in Veldhoven nog 140 mensen extra opgevangen, om Ter Apel te ontlasten.

Crisisnoodopvang
De uitstroom uit Ter Apel heeft nog steeds niet het niveau dat we willen bereiken. Daarbij blijft de instroom hoog. Dagelijks lezen we dat de locatie in Ter Apel meer dan overvol is. Het gevolg is dat de veiligheidsregio’s de opdracht hebben gekregen om Crisisnoodopvang te regelen.

Hiervoor heeft het Rijk een schema opgesteld, waarbij telkens vier veiligheidsregio’s, gedurende maximaal twee weken, voorzien in de opvang van 150 asielzoekers uit Ter Apel. Onze regio is in de tweede helft van juli (13 tot en met 27 juli) ingeroosterd.

We zijn in gesprek met omliggende regio’s om gebruik te maken van hun opzet en ervaringen. Hiermee bereiden we ons voor op het moment dat we de vraag naar opvang ook echt krijgen.

 

19 mei 2022.

De opvang van vluchtelingen uit Oekraïne blijft hard nodig. Daarnaast neemt de druk toe om ook vluchtelingen en statushouders uit andere landen op te vangen. Regio’s krijgen de vraag om locaties die eigenlijk waren bedoeld voor de opvang van Oekraïners, (tijdelijk) te gebruiken voor de opvang van asielzoekers uit andere landen. Zodat er bij het aanmeldcentrum in Ter Apel nog sprake kan zijn van een humane opvang, en ze daar geen vluchtelingen hoeven op te vangen in sporthallen, op veldbedden.

Opvang asielzoekers/statushouders

Opvanglocaties
Deze gemeenten bieden opvanglocaties aan:

Cranendonck Al jaren vangt de gemeente Cranendonck circa 1.500 asielzoekers op in Budel. De gemeente bespreekt met het COA de toekomst van dit centrum. Hierbij is er, gezien ook de overlast die ervaren wordt, sprake van wat de opvang in de toekomst nog kan zijn.
Eindhoven De gemeente Eindhoven biedt opvang voor 100 asielzoekers.
Helmond In Helmond worden sinds de 2e helft van 2021 tot september 2022 40 AMV’ers (alleenstaande minderjarige vluchtelingen) opgevangen.
Oirschot Deze week worden de eersten van 150 asielzoekers verwacht, die voor een periode van voorlopig 1 jaar worden opgevangen.
Veldhoven In een ‘tussenvoorziening’ kunnen 157 statushouders opgevangen worden, die daarna doorstromen naar één van de gemeenten van onze regio.

Opvang Oekraïense vluchtelingen

Regionale cijfers
Onderstaand een overzicht van de regionale cijfers per dinsdag 17 mei 2022-10.00 uur:

Potentiële capaciteit 2593
Daadwerkelijke capaciteit 1506
Hoeveel bezet 1192
Beschikbaar 185
Binnenkort beschikbaar 396
Particuliere opvang
waarvan 91 via Takecarebnb
142

Nieuwe locaties
Afgelopen week opende in de gemeente Valkenswaard een nieuwe locatie voor vluchtelingen uit Oekraïne.

Particuliere opvang
In bovenstaand overzicht is te zien dat er op dit moment in Zuidoost-Brabant 142 Oekraïense vluchtelingen bij particulieren worden opvangen. Hiervan zijn 91 vluchtelingen via Takecarebnb geplaatst.

Goede vorderingen

Met de locaties en capaciteit zoals toegelicht in beide schema’s, voor zowel asielzoekers/statushouders en vluchtelingen uit Oekraïne, liep onze regio de achterstand voor de opvang in.

12 mei 2022.

Huidige situatie
Onze regio koos vanaf het begin van de oorlog in Oekraïne voor een zo humaan mogelijke opvang van de vluchtelingen. Dit betekent dat de opvangplekken die gerealiseerd zijn, en nog gerealiseerd gaan worden, een vorm van privacy kennen. Er zijn ruimtes aanwezig waarin mensen zich terug kunnen trekken. Het zijn ook allemaal locaties waar de vluchtelingen langere tijd kunnen blijven (6 maanden of langer), waardoor we ze niet van locatie naar locatie hoeven te brengen. Ze kunnen op onze locaties tot rust komen met hun eventuele familieleden.

We kozen er bewust niet voor om bijvoorbeeld grote sporthallen in te richten. Dan hadden we vluchtelingen alweer snel moeten verplaatsen. Een zo humaan mogelijke opvang betekende dat we misschien wat minder snel waren met de opvang. Maar het voordeel is nu dat vluchtelingen kunnen blijven wonen waar ze zijn geplaatst. Daarnaast hoeven we niet met grote crisisnoodopvanglocaties te werken.

Nieuwe opdracht

De opdracht om 2.000 opvangplekken te realiseren, verwachten we begin juni te halen. Ook krijgen wij als regio nog een aanvullende opdracht om maximaal 1.000 opvangplekken (bovenop de 2.000) te realiseren. Volgende week horen we waarschijnlijk hoeveel precies.

Regionale cijfers

Hieronder het overzicht van de regionale cijfers per dinsdag 10 mei 2022-12.00 uur:

potentiële capaciteit 2695
opvangplekken
daadwerkelijke capaciteit 1527

opvangplekken

hoeveel bezet 1137 plekken
beschikbaar 238 plekken
binnenkort beschikbaar 312 plekken

Nieuwe locaties

Deze week openden we in de gemeenten Deurne, Bergeijk en Veldhoven nieuwe locaties voor vluchtelingen uit Oekraïne.

28 april 2022.

Huidige situatie
We zien dat in de regio steeds meer locaties klaar worden gemaakt. En dat is goed nieuws. We voldoen daarmee aan de opdracht om vluchtelingen zo snel mogelijk op een locatie op te vangen, waar ze lange tijd kunnen blijven.

Nieuwe opdracht

Inmiddels weten we uit het Veiligheidsberaad dat we nog eens 25.000 vluchtelingen moeten opvangen. Die opdracht komt bovenop de opdracht om 50.000 vluchtelingen te huisvesten in de 25 regio’s. Deze extra opdracht moet eind juni 2022 gerealiseerd zijn.

Het is nu nog niet duidelijk of elke regio de opdracht krijgt 1.000 vluchtelingen op te vangen, of dat er een andere verdeelsleutel wordt toegepast.

Regionale cijfers

Hieronder een overzicht van de regionale cijfers per donderdag 28 april 2022 – 10.00 uur:

potentiële capaciteit 2622
opvangplekken
daadwerkelijke capaciteit 1394

opvangplekken

hoeveel bezet 942 plekken
beschikbaar 452 plekken
binnenkort beschikbaar 446 plekken

Toelichting: in onze regio kiezen we voor locaties waar we vluchtelingen lange tijd kunnen opvangen. Veel van deze locaties moesten we (of moeten we nog) aanpassen om de vluchtelingen een humane opvang te kunnen bieden. In de loop van mei huisvesten we het verwachte aantal vluchtelingen.

Nieuwe locaties

Eind vorige week namen we een nieuwe opvanglocatie in Helmond in gebruik. En deze week 2, in Eindhoven en in Bladel.

Onderwijs in de regio

Er ontwikkelen zich steeds meer initiatieven om onderwijs voor de Oekraïense vluchtelingen te verzorgen. Wethouder Stijn Steenbakkers van de gemeente Eindhoven start een regiegroep Onderwijs voor de hele regio.

Het Summacollege (MBO) heeft een aanbod ontwikkeld voor vluchtelingen vanaf 16 jaar. Meer informatie: https://summaenbedrijf.nl/welcome/.

De volgende update plaatsen we op donderdag 12 mei.

21 april 2022.

Meer opvangplaatsen

In Zuidoost-Brabant wordt flink tempo gemaakt om voldoende opvangplaatsen voor vluchtelingen te realiseren. Op dit moment zijn 922 vluchtelingen geplaatst in de opvangplaatsen die gemeenten en corporaties realiseerden. Zoals bekend stijgt het aantal vluchtelingen dat in Nederland aankomt snel. De verwachting is dat het Veiligheidsberaad op maandag 25 april 2022 daarom alle gemeenten in Nederland zal vragen om extra opvangplaatsen te realiseren.

 

Regionale cijfers

Hieronder een overzicht van de regionale cijfers per dinsdag 19 april 2022-12.00 uur.

Potentiële capaciteit 2.569
Daadwerkelijke capaciteit 1.326
Hoeveel bezet 922
Beschikbaar 404
Binnenkort beschikbaar 556

 

Nieuwe locaties
Eind vorige week namen we een nieuwe opvanglocatie in Reusel-De Mierden in gebruik.

15 april 2022.

Steeds meer locaties open
In de afgelopen periode is er door gemeenten in Zuidoost-Brabant hard gewerkt. Ze zochten locaties voor vluchtelingen uit Oekraïne en maakten de locaties klaar voor opvang.

De insteek is om locaties te openen, waar vluchtelingen langere tijd kunnen blijven (6 maanden en langer), waar voldoende privacy en leefruimte is. De ‘opstarttijd’ voor deze locaties is wat langer, maar zo voorkomen we dat vluchtelingen van plek naar plek moeten verhuizen. Het lukt steeds meer gemeenten in Zuidoost-Brabant deze langere-termijn-locaties op te leveren. Dit betekent dat binnenkort meer locaties opengaan voor opvang. Op dat moment zijn we in staat om de gevraagde 2.000 opvangplekken te realiseren.

De 1e opvangplek voor crisisnoodopvang blijft het Microlab. Hier blijven vluchtelingen zo kort mogelijk, voordat ze naar een locatie gaan waar ze langere tijd kunnen blijven.

Regionale cijfers
Hieronder een overzicht van de regionale cijfers per woensdag 13 april 2022-12.00 uur:

Potentiële capaciteit 2.620
Daadwerkelijke capaciteit 1.252
Hoeveel bezet 789
Beschikbaar 463
Binnenkort beschikbaar 702

Locaties
Nieuwe locaties
Afgelopen week namen we 2 nieuwe opvanglocaties in gebruik: het pand waar de Rabobank zat in Eindhoven en het pand waar Welten groep zat in Eersel.

7 april 2022.

Per woensdag 6 april 2022-12.00 uur worden in onze regio 759 vluchtelingen opgevangen. In onderstaand overzicht staan de actuele aantallen opvangplekken en opgevangen vluchtelingen.

Regionale cijfers
opvang vluchtelingen Oekraïne in
Zuidoost-Brabant
woensdag 6 april 2022-12.00 uur
Aantallen totaal Toelichting
Potentiële opvangplekken in Zuidoost-Brabant
(inclusief crisisnoodopvang en plekken voor langere duur)
2.940
opvangplekken
Gemeentelijke locaties én woningbouwcorporaties/woningen.

 

Aantal opgevangen Oekraïense vluchtelingen in
Zuidoost-Brabant, gemeenten: Asten, Best, Bladel, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Someren, Valkenswaard, Veldhoven.
759
vluchtelingen
De aantallen fluctueren uiteraard snel.
Op dit moment (vrijwel) direct beschikbare opvangplekken in Zuidoost-Brabant (incl. crisisnoodopvang en plekken voor langere duur). 349 plekken (*) De aantallen fluctueren uiteraard snel.

Toelichting op de regionale cijfers
(*)
een groot gedeelte van deze 349 opvangplekken is crisisnoodopvang voor maximaal 48 uur en daarmee (vrijwel) direct beschikbaar.

Locaties
Nieuwe locaties
De afgelopen week zijn in de gemeenten Asten, Bladel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard nieuwe opvanglocaties geopend. In de gemeente Valkenswaard zijn 50 opvangplekken beschikbaar voor Oekraïense vluchtelingen met een lichamelijke beperking. In de gemeente Geldrop-Mierlo zijn 60 plekken beschikbaar voor alleenreizende minderjarige vluchtelingen uit Oekraïne.

Meer opvangplekken nodig
De stroom vluchtelingen blijft aanhouden. De verwachting is zelfs dat de stroom de komende weken groter wordt. Alle gemeenten zoeken samen naar nog meer locaties waar vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen kunnen worden.

Burgemeester John Jorritsma, voorzitter Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost:
 “Alle gemeenten in de regio staan samen voor de grote opgave om vluchtelingen uit Oekraïne en andere landen op te vangen en op een humane manier onderdak te bieden. Dat is niet makkelijk. Maar als we allemaal onze bijdragen leveren en doen wat binnen ieders mogelijkheden ligt, gaat dat ons lukken. Wij willen samen de gastvrije en medemenselijke kant van Zuidoost-Brabant tonen aan hen die die steun heel hard nodig hebben.”

Inzet Summacollege
Het Summacollege heeft een aanbod aan alle gemeenten gedaan om te ondersteunen in het proces van de opvang van vluchtelingen. Studenten kunnen vluchtelingen wegwijs maken in wijken en buurten. Ook willen de studenten graag de handen uit de mouwen steken bij het gereed maken van locaties.

Gezondheidszorg
Zoals vorige week al gemeld heeft een aantal regionale zorgorganisaties de handen inéén geslagen om samen de gezondheidszorg voor Oekraïense vluchtelingen effectief te organiseren. Zo wordt op dit moment gezocht naar een geschikte covid-isolatie- en quarantainefaciliteit in de regio. Tot op heden is het nog niet gelukt een dergelijke locatie te vinden.

De druk op de huisartsenzorg neemt ook toe. Om de druk te verminderen zijn de huisartsen bezig de huisartsenzorg gezamenlijk te organiseren.

Opvang asielzoekers en statushouders
Gemeenten, COA en de drie Brabantse veiligheidsregio’s hebben op dinsdag 12 april 2022 op provinciale schaal afstemming over de opvang van asielzoekers en statushouders. Het is de bedoeling om tot een Brabant-brede invulling te komen.

31 maart 2022.

Op dit moment worden in de regio Zuidoost-Brabant circa 450 vluchtelingen opgevangen. In onderstaand overzicht staan de actuele aantallen opvangplekken en vluchtelingen.

Verder worden op dit moment ook bindende afspraken gemaakt over het samen optrekken in de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, statushouders en asielzoekers. Het doel is: voor iedereen een plek vinden. Vanuit de Rijksoverheid worden aantallen aangeleverd.

Regionale cijfers
In het overzicht staan de regionale cijfers rondom aantallen en locaties per woensdag 30 maart 2022 – 17.00 uur.

Opvang vluchtelingen Oekraïne

woensdag 30 maart 2022 – 17.00 uur

Aantallen totaal Toelichting
Potentiële opvangplekken in Zuidoost-Brabant
(inclusief crisisnoodopvang en plekken voor langere duur)
circa 3.000
opvangplekken
Gemeentelijke locaties én woningbouwcorporaties/woningen.

 

Aantal opgevangen vluchtelingen in Zuidoost-Brabant in gemeenten: Best (vanaf 31 maart 2022), Eersel, Eindhoven, Gemert-Bakel, Geldrop-Mierlo, Helmond, Laarbeek, Someren, Valkenswaard en Veldhoven 448
vluchtelingen
De aantallen fluctueren uiteraard snel. Er is uitstroom van locaties naar particulieren, waardoor vluchtelingen niet meer ‘in beeld’ zijn.
Op dit moment direct beschikbare opvangplekken in Zuidoost-Brabant (inclusief crisisnoodopvang en plekken voor langere duur) 706 opvangplekken De aantallen fluctueren uiteraard snel.

 

Huisvesting en inrichting / toelichting op cijfers
Het bovengenoemde aantal potentiële opvangplekken is niet automatisch gelijk aan het aantal vluchtelingen dat daadwerkelijk opgevangen kan worden. Sommige locaties zijn namelijk maar voor beperkte duur beschikbaar of zijn alleen geschikt als crisisnoodopvang of als doorstroomlocatie.

Samen met het MBO-onderwijs wordt bekeken of studenten kunnen helpen bij inrichting- en beheerwerkzaamheden bij de opvanglocaties stageplek.

Nieuwe locaties
In de afgelopen week is weer een aantal nieuwe locaties in onze regio geopend. Zo worden in de gemeenten Eersel, Gemert-Bakel, Someren en Valkenswaard inmiddels ook vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Vanaf donderdag 31 maart, gebeurt dat ook in de gemeente Best.

Gezondheidszorg
Een aantal regionale zorgorganisaties heeft de handen inéén geslagen om de gezondheidszorg aan Oekraïense vluchtelingen zo effectief mogelijk te organiseren. Hierbij valt te denken aan huisartsen, huisartsenposten, tandartsen, verloskundigen, GGD en apothekers. Een aantal activiteiten die samen zijn opgepakt:

 • medische check in Microlab Eindhoven (hier is het regionaal registratie punt);
 • regionale quarantaine- en isolatieplekken zijn ontwikkeling voor covid-positief geteste vluchtelingen;
 • gezondheidsvoorlichting in het Oekraïens.

Onderwijs
Het geven van primair en voortgezet onderwijs aan vluchtelingen via gemeenten verloopt goed. Er wordt momenteel onderzocht of centraliseren mogelijk is, of dat een decentrale aanpak nodig is.

Zowel MBO als HBO onderwijs  zijn in overleg en onderzoeken hoe een passend aanbod tot stand kan komen, zodat vluchtelingen die in Oekraïne al studeerden hun talent niet onbenut hoeven laten.

Particuliere opvang
Ook in onze regio komt het steeds vaker voor: gezinnen die Oekraïense vluchtelingen hebben opgevangen hier na enkele weken om verschillende redenen vanaf moeten zien. In veel gevallen zijn de vluchtelingen getraumatiseerd door wat ze in het land van herkomst mee hebben gemaakt.

Dit betekent dat deze vluchtelingen zich melden bij het RRP (Regionaal Registratie Punt) in Eindhoven en vragen om een nieuwe verblijflocatie. Het aantal is nu meer dan vijftig vluchtelingen en komt bovenop het te plaatsen aantal waar de regio Brabant-Zuidoost verantwoordelijk voor is. En dat is problematisch, vooral voor de vluchteling die op deze manier niet de rust krijgt die noodzakelijk is.  Als regio wijzen we daarom, ook in de regionale media, op de impact die het heeft op zowel de gastgezinnen als de vluchtelingen.

Opvang asielzoekers en statushouders
Naast de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne speelt ook de vraag om locaties voor asielzoekers en statushouders. Gezien de nijpende situatie in de opvanglocatie Ter Apel en de verdringing op de woningmarkt is een dringend verzoek gedaan aan alle veiligheidsregio’s om tenminste 100 extra plekken voor asielzoekers te creëren en de uitstroom van statushouders uit het asielzoekerscentrum naar reguliere woonruimte te faciliteren. Gemeenten, COA en Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost onderzoeken op dit moment samen de mogelijkheden.

24 maart 2022.

Zuidoost-Brabant realiseert eerste 1.000 opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne
Op dit moment gaan er steeds meer locaties voor opvang open. Dit betekent dat er vanaf volgende week meer vluchtelingen ontvangen kunnen worden. Er wordt toegewerkt naar de opvang van nog eens 1000 vluchtelingen, waarbij wordt voldaan aan de opdracht van het kabinet.

Burgemeester Blanksma, plaatsvervangend voorzitter van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost:
“Het is hartverwarmend om te zien dat er grote betrokkenheid en welwillendheid is in de maatschappij om iets te kunnen betekenen voor Oekraïense mensen die huis en haard hebben moeten verlaten. De afgelopen weken is hard gewerkt om de gevraagde opvangplekken te realiseren. Deze enorme opgave is samen met (maatschappelijke) partners en vrijwilligers opgepakt om Oekraïense vluchtelingen een plek te kunnen bieden waar ze op adem kunnen komen. Complimenten voor zowel de (maatschappelijke) partners, gemeenten en alle vrijwilligers die zo hard hebben gewerkt om een veilig onderkomen te realiseren.”

Hieronder meer info over aantallen en locaties in Zuidoost-Brabant:

Opvang vluchtelingen Oekraïne

donderdag 24 maart 2022 – 12.00 uur

 

Aantallen totaal Toelichting
Potentiële opvangplekken in Zuidoost-Brabant
(inclusief crisisnoodopvang en plekken voor langere duur)
3.631
opvangplekken
Gemeentelijke locaties én woningbouwcorporaties/woningen.

 

Aantal opgevangen vluchtelingen in Zuidoost-Brabant in gemeente Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Laarbeek en Veldhoven 265
vluchtelingen
De aantallen fluctueren uiteraard snel. Er is uitstroom van locaties naar particulieren, waardoor vluchtelingen niet meer ‘in beeld’ zijn.
Aantal in Basisregistratie Personen (BRP) geregistreerde vluchtelingen in Zuidoost-Brabant Onbekend Het aantal geregistreerde vluchtelingen bij de gemeenten hebben wij momenteel niet in beeld. Dit inventariseren we bij de gemeenten.

 

Op dit moment direct beschikbare opvangplekken in Zuidoost-Brabant (inclusief crisisnoodopvang en plekken voor langere duur)

 

633 plekken De aantallen fluctueren uiteraard snel.

Werking regionale registratie Microlab Eindhoven
Vluchtelingen komen op verschillende plekken onze regio binnen. Om regionaal overzicht te creëren is vanaf deze week Microlab in Eindhoven het Regionale Registratie Punt (RRP) voor de gehele regio (21 gemeenten). Het regionale RRP is nu het startpunt voor alle gecoördineerde opvang in de gehele regio. Het regionale RRP staat in nauw contact met het landelijke LCVS (Landelijk Coördinatiepunt VluchtelingenSpreiding).

Registratie
Registratie bestaat onder andere uit:

– Registratie van voor- en achternaam, leeftijd, eventueel gezinssamenstelling en mogelijke huisdieren.
– Vaststelling of de vluchteling is gedocumenteerd ja of nee.
– Vaststelling of minderjarige alleenreizende vluchtelingen zonder gezag (dus zonder één van de ouders) zich melden.
– Er vindt een medische/psychologische check plaats onder regie van de GHOR/GGD. Ook wordt de mogelijkheid tot een PCR-test en vaccinatie toegelicht.
– Er wordt een korte triage toegepast (medisch, mobiliteit, grootte en samenstelling gezin etc). Dit vormt de basis voor de zoektocht naar een meest geschikte locatie, specifiek voor de desbetreffende vluchteling/vluchtelingen in gezinsverband.
– Het proces van aankomst, registratie en plaatsing op een locatie wordt in het RRP aan de vluchtelingen uitgelegd.

Wanneer de vluchteling is geregistreerd wordt hij geplaatst op een locatie voor het liefst 6 maanden of langer. Wanneer dit niet lukt gaat de vluchteling naar een zogenaamde doorstroomlocatie. Hier verblijft hij hooguit enkele weken totdat hij kan doorstromen naar een plek voor langer verblijf. Wanneer beide opties nog niet mogelijk zijn, dan verblijft hij maximaal 24-48 uur op de crisisnoodopvang in het Microlab. Het uitgangspunt is dat er zo weinig mogelijk verhuizingen van locatie naar locatie plaatsvinden.

 

 

18 maart 2022.

Opvang vluchtelingen in de regio loopt goed
Inmiddels zijn er in onze regio al veel vluchtelingen gearriveerd. Een deel is op particulier initiatief ondergebracht bij gastgezinnen. Daarnaast hebben de gemeenten in onze regio hard gewerkt aan opvang binnen hun gemeenten. Onder andere in Eindhoven, Helmond, Laarbeek, Geldrop-Mierlo en Veldhoven worden al vluchtelingen opgevangen, in totaal ongeveer 400 mensen. Er komen snel meer locaties bij, zodat de eerste 1.000 vluchtelingen binnenkort veilig onderdak hebben.

Regionaal knooppunt
Om alles goed te kunnen organiseren moeten we aan de ene kant inzicht hebben in de instroom van vluchtelingen in onze regio. Aan de andere kant moeten we overzicht houden op welke vluchtelingen waar naar toe gaan. Vanaf maandag 21 maart a.s. wordt de crisisnoodopvang in het Microlab in Eindhoven in gebruik genomen als regionaal knooppunt voor Brabant-Zuidoost. Alle vluchtelingen die naar onze regio komen, gaan eerst naar deze locatie. Hier vindt de intake (o.a. registratie en gezondheidscheck) plaats. Vervolgens worden de vluchtelingen vanuit dit punt verdeeld over locaties in de regio. We hopen dat we de vluchtelingen direct kunnen plaatsen in een locatie voor langere tijd. Dan hoeven zij niet nog eens te verhuizen. Als dat niet lukt, wordt gebruik gemaakt van een doorstroomlocatie.

Alleenreizende minderjarige vluchtelingen
Voor alleenreizende minderjarige vluchtelingen is er een aparte procedure. Deze minderjarige vluchtelingen vangen we eerst op in Mierlo. Deze locatie opent uiterlijk 25 maart a.s. Daarna worden ze geplaatst in gastgezinnen die ervaring hebben met het opvangen van kwetsbare kinderen. We maken daar afspraken over met de Kinderbescherming.

Samenwerken met organisaties
Gemeenten krijgen veel hulp van organisaties en vrijwilligers om dit allemaal te kunnen organiseren. Woningbouwcoöperaties hebben tijdelijk woningen beschikbaar gesteld die op de nominatie staan om te worden gesloopt, een andere bestemming zouden krijgen of gerenoveerd moeten worden. Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis helpen bij de eerste opvang. GGD, huisartsen, apothekers, ziekenhuizen en andere hulpverleners leveren samen de benodigde medische zorg.

Rode Kruis opent hulplijnen
Het Rode Kruis opent een WhatsApp-hulplijn voor Oekraïense vluchtelingen. Via deze hulplijn kunnen mensen in het Oekraïens of Engels worden geholpen. Vrijwilligers beantwoorden de vragen, en als dat niet kan verwijzen ze de vluchtelingen door naar instanties die wel antwoord kunnen geven op hun vraag. Het telefoonnummer van deze hulplijn is 06-48158053.
Ben je zelf geen vluchteling, maar heb je toch vragen? Of wil je hulp aanbieden? Bel dan 070-4455888. Het telefoonnummer is bereikbaar van 09.00 tot 21.00 uur.

Website Vluchtelingenwerk
Vluchtelingenwerk heeft een website geopend (www.refugeehelp.nl), bedoeld als online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen in wil zetten.

11 maart 2022.

Eerste duizend opvangplekken in Zuidoost-Brabant gevonden

De oorlog in Oekraïne brengt een grote vluchtelingenstroom op gang. Het kabinet houdt er rekening mee dat de komende weken en maanden tienduizenden vluchtelingen in Nederland opgevangen moeten worden. Daarom heeft het kabinet aan alle 25 veiligheidsregio’s, waaronder Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, de opdracht gegeven om samen met gemeenten voor opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne te zorgen. Deze opvang zal mogelijk geruime tijd, maanden of zelfs nog langer, duren en is tijdelijk van aard.

Inmiddels zijn de eerste duizend opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen in onze regio gevonden. Deze worden snel gefaseerd beschikbaar gesteld zodat er goed ingespeeld kan worden op een menswaardige manier van opvangen. Er is daarnaast ook voorzien in crisisnoodopvang.

De eerste vluchtelingen zijn inmiddels gehuisvest in de gemeente Eindhoven en een aantal regiogemeenten. De specifieke locaties worden bekend gemaakt zodra vluchtelingen hun intrek hebben genomen en omwonenden zijn geïnformeerd.

Alle 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant spannen zich momenteel in om zo spoedig mogelijk nog 1.000 opvangplekken extra te vinden en bruikbaar te maken. In totaal gaat het dus vooralsnog om 2.000 opvangplekken in onze regio.

Burgemeester John Jorritsma, voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost:
“Het op een goede manier en voor langere tijd onderbrengen van de vluchtelingen is een enorme logistieke operatie. Heel veel (maatschappelijke) partners zijn bij deze opgave betrokken. Denk aan vluchtelingenwerk, woningbouwcorporaties, voedselbanken en vrijwilligers uit allerlei geledingen. De komende weken krijgt die organisatie steeds meer vorm. De 24uurs spoedopvang is nu al operationeel. Tegelijkertijd bieden zoveel mensen hulp en onderdak aan dat niet iedereen meteen reactie krijgt. Daarvoor vragen we begrip. De betrokkenheid is in elk geval hartverwarmend.”

9 maart 2022.

De oorlog in Oekraïne, een dramatische bladzijde in de geschiedenis die heel veel onschuldige slachtoffers kent. In de eerste plaats in het land zelf. Het menselijk leed dat er hiermee gepaard gaat blijkt onder meer uit de grote vluchtelingenstroom die op gang is gekomen. Dat laat niemand onberoerd, ook in Nederland niet, getuige de vele initiatieven die worden ontplooid.

Opvang vluchtelingen door gemeenten
Het kabinet houdt er rekening mee dat de komende weken en maanden tienduizenden vluchtelingen in Nederland opgevangen moeten worden. Daarom heeft het kabinet aan alle 25 veiligheidsregio’s, waaronder Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, de opdracht gegeven om samen met gemeenten voor opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne te zorgen. Deze opvang zal mogelijk geruime tijd, maanden of zelfs nog langer, duren.

Opvang in onze regio
Alle 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant zetten inmiddels alles op alles om binnen 14 dagen 1.000 opvanglocaties te vinden en bruikbaar te maken. Als de gemeenten deze plekken beschikbaar hebben, wordt gekeken naar nog eens 1.000 plekken. In totaal gaat het dus om 2.000 opvangplekken in onze regio. Inmiddels worden de eerste Oekraïense vluchtelingen opgevangen in Eindhoven.

Oekraïners kunnen vrij reizen naar Nederland. Zonder verblijfsvergunning kunnen zij negentig dagen in Nederland blijven. Oekraïners hebben van de EU een speciale status gekregen waardoor zij in Nederland mogen werken.

Ik wil helpen

 • Ik wil geld doneren | Giro 555
 • Ik wil me aanmelden als gastgezin voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen | Takecarebnb

Ik wil meer informatie

 • Veelgestelde vragen over de situatie in Rusland en Oekraïne| Rijksoverheid.nl
 • Wat betekent de situatie in Oekraïne voor de veiligheid in Nederland? | Rijksoverheid.nl

Hoe bereid ik me voor op een noodsituatie?

 • Weet jij wat je moet doen in een noodsituatie? | Lees het hier.