Begin hoofdinhoud

Update opvang Oekraïense vluchtelingen.

Opvang vluchtelingen door gemeenten
Het kabinet houdt er rekening mee dat de komende weken en maanden tienduizenden vluchtelingen in Nederland opgevangen moeten worden. Daarom heeft het kabinet aan alle 25 veiligheidsregio’s, waaronder Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, de opdracht gegeven om samen met gemeenten voor opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne te zorgen. Deze opvang zal mogelijk geruime tijd, maanden of zelfs nog langer, duren.

12 mei 2022.

Huidige situatie
Onze regio koos vanaf het begin van de oorlog in Oekraïne voor een zo humaan mogelijke opvang van de vluchtelingen. Dit betekent dat de opvangplekken die gerealiseerd zijn, en nog gerealiseerd gaan worden, een vorm van privacy kennen. Er zijn ruimtes aanwezig waarin mensen zich terug kunnen trekken. Het zijn ook allemaal locaties waar de vluchtelingen langere tijd kunnen blijven (6 maanden of langer), waardoor we ze niet van locatie naar locatie hoeven te brengen. Ze kunnen op onze locaties tot rust komen met hun eventuele familieleden.

We kozen er bewust niet voor om bijvoorbeeld grote sporthallen in te richten. Dan hadden we vluchtelingen alweer snel moeten verplaatsen. Een zo humaan mogelijke opvang betekende dat we misschien wat minder snel waren met de opvang. Maar het voordeel is nu dat vluchtelingen kunnen blijven wonen waar ze zijn geplaatst. Daarnaast hoeven we niet met grote crisisnoodopvanglocaties te werken.

Nieuwe opdracht

De opdracht om 2.000 opvangplekken te realiseren, verwachten we begin juni te halen. Ook krijgen wij als regio nog een aanvullende opdracht om maximaal 1.000 opvangplekken (bovenop de 2.000) te realiseren. Volgende week horen we waarschijnlijk hoeveel precies.

Regionale cijfers

Hieronder het overzicht van de regionale cijfers per dinsdag 10 mei 2022-12.00 uur:

potentiële capaciteit 2695
opvangplekken
daadwerkelijke capaciteit 1527

opvangplekken

hoeveel bezet 1137 plekken
beschikbaar 238 plekken
binnenkort beschikbaar 312 plekken

Nieuwe locaties

Deze week openden we in de gemeenten Deurne, Bergeijk en Veldhoven nieuwe locaties voor vluchtelingen uit Oekraïne.

28 april 2022.

Huidige situatie
We zien dat in de regio steeds meer locaties klaar worden gemaakt. En dat is goed nieuws. We voldoen daarmee aan de opdracht om vluchtelingen zo snel mogelijk op een locatie op te vangen, waar ze lange tijd kunnen blijven.

Nieuwe opdracht

Inmiddels weten we uit het Veiligheidsberaad dat we nog eens 25.000 vluchtelingen moeten opvangen. Die opdracht komt bovenop de opdracht om 50.000 vluchtelingen te huisvesten in de 25 regio’s. Deze extra opdracht moet eind juni 2022 gerealiseerd zijn.

Het is nu nog niet duidelijk of elke regio de opdracht krijgt 1.000 vluchtelingen op te vangen, of dat er een andere verdeelsleutel wordt toegepast.

Regionale cijfers

Hieronder een overzicht van de regionale cijfers per donderdag 28 april 2022 – 10.00 uur:

potentiële capaciteit 2622
opvangplekken
daadwerkelijke capaciteit 1394

opvangplekken

hoeveel bezet 942 plekken
beschikbaar 452 plekken
binnenkort beschikbaar 446 plekken

Toelichting: in onze regio kiezen we voor locaties waar we vluchtelingen lange tijd kunnen opvangen. Veel van deze locaties moesten we (of moeten we nog) aanpassen om de vluchtelingen een humane opvang te kunnen bieden. In de loop van mei huisvesten we het verwachte aantal vluchtelingen.

Nieuwe locaties

Eind vorige week namen we een nieuwe opvanglocatie in Helmond in gebruik. En deze week 2, in Eindhoven en in Bladel.

Onderwijs in de regio

Er ontwikkelen zich steeds meer initiatieven om onderwijs voor de Oekraïense vluchtelingen te verzorgen. Wethouder Stijn Steenbakkers van de gemeente Eindhoven start een regiegroep Onderwijs voor de hele regio.

Het Summacollege (MBO) heeft een aanbod ontwikkeld voor vluchtelingen vanaf 16 jaar. Meer informatie: https://summaenbedrijf.nl/welcome/.

De volgende update plaatsen we op donderdag 12 mei.

21 april 2022.

Meer opvangplaatsen

In Zuidoost-Brabant wordt flink tempo gemaakt om voldoende opvangplaatsen voor vluchtelingen te realiseren. Op dit moment zijn 922 vluchtelingen geplaatst in de opvangplaatsen die gemeenten en corporaties realiseerden. Zoals bekend stijgt het aantal vluchtelingen dat in Nederland aankomt snel. De verwachting is dat het Veiligheidsberaad op maandag 25 april 2022 daarom alle gemeenten in Nederland zal vragen om extra opvangplaatsen te realiseren.

 

Regionale cijfers

Hieronder een overzicht van de regionale cijfers per dinsdag 19 april 2022-12.00 uur.

Potentiële capaciteit 2.569
Daadwerkelijke capaciteit 1.326
Hoeveel bezet 922
Beschikbaar 404
Binnenkort beschikbaar 556

 

Nieuwe locaties
Eind vorige week namen we een nieuwe opvanglocatie in Reusel-De Mierden in gebruik.

15 april 2022.

Steeds meer locaties open
In de afgelopen periode is er door gemeenten in Zuidoost-Brabant hard gewerkt. Ze zochten locaties voor vluchtelingen uit Oekraïne en maakten de locaties klaar voor opvang.

De insteek is om locaties te openen, waar vluchtelingen langere tijd kunnen blijven (6 maanden en langer), waar voldoende privacy en leefruimte is. De ‘opstarttijd’ voor deze locaties is wat langer, maar zo voorkomen we dat vluchtelingen van plek naar plek moeten verhuizen. Het lukt steeds meer gemeenten in Zuidoost-Brabant deze langere-termijn-locaties op te leveren. Dit betekent dat binnenkort meer locaties opengaan voor opvang. Op dat moment zijn we in staat om de gevraagde 2.000 opvangplekken te realiseren.

De 1e opvangplek voor crisisnoodopvang blijft het Microlab. Hier blijven vluchtelingen zo kort mogelijk, voordat ze naar een locatie gaan waar ze langere tijd kunnen blijven.

Regionale cijfers
Hieronder een overzicht van de regionale cijfers per woensdag 13 april 2022-12.00 uur:

Potentiële capaciteit 2.620
Daadwerkelijke capaciteit 1.252
Hoeveel bezet 789
Beschikbaar 463
Binnenkort beschikbaar 702

Locaties
Nieuwe locaties
Afgelopen week namen we 2 nieuwe opvanglocaties in gebruik: het pand waar de Rabobank zat in Eindhoven en het pand waar Welten groep zat in Eersel.

7 april 2022.

Per woensdag 6 april 2022-12.00 uur worden in onze regio 759 vluchtelingen opgevangen. In onderstaand overzicht staan de actuele aantallen opvangplekken en opgevangen vluchtelingen.

Regionale cijfers
opvang vluchtelingen Oekraïne in
Zuidoost-Brabant
woensdag 6 april 2022-12.00 uur
Aantallen totaal Toelichting
Potentiële opvangplekken in Zuidoost-Brabant
(inclusief crisisnoodopvang en plekken voor langere duur)
2.940
opvangplekken
Gemeentelijke locaties én woningbouwcorporaties/woningen.

 

Aantal opgevangen Oekraïense vluchtelingen in
Zuidoost-Brabant, gemeenten: Asten, Best, Bladel, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Someren, Valkenswaard, Veldhoven.
759
vluchtelingen
De aantallen fluctueren uiteraard snel.
Op dit moment (vrijwel) direct beschikbare opvangplekken in Zuidoost-Brabant (incl. crisisnoodopvang en plekken voor langere duur). 349 plekken (*) De aantallen fluctueren uiteraard snel.

Toelichting op de regionale cijfers
(*)
een groot gedeelte van deze 349 opvangplekken is crisisnoodopvang voor maximaal 48 uur en daarmee (vrijwel) direct beschikbaar.

Locaties
Nieuwe locaties
De afgelopen week zijn in de gemeenten Asten, Bladel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard nieuwe opvanglocaties geopend. In de gemeente Valkenswaard zijn 50 opvangplekken beschikbaar voor Oekraïense vluchtelingen met een lichamelijke beperking. In de gemeente Geldrop-Mierlo zijn 60 plekken beschikbaar voor alleenreizende minderjarige vluchtelingen uit Oekraïne.

Meer opvangplekken nodig
De stroom vluchtelingen blijft aanhouden. De verwachting is zelfs dat de stroom de komende weken groter wordt. Alle gemeenten zoeken samen naar nog meer locaties waar vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen kunnen worden.

Burgemeester John Jorritsma, voorzitter Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost:
 “Alle gemeenten in de regio staan samen voor de grote opgave om vluchtelingen uit Oekraïne en andere landen op te vangen en op een humane manier onderdak te bieden. Dat is niet makkelijk. Maar als we allemaal onze bijdragen leveren en doen wat binnen ieders mogelijkheden ligt, gaat dat ons lukken. Wij willen samen de gastvrije en medemenselijke kant van Zuidoost-Brabant tonen aan hen die die steun heel hard nodig hebben.”

Inzet Summacollege
Het Summacollege heeft een aanbod aan alle gemeenten gedaan om te ondersteunen in het proces van de opvang van vluchtelingen. Studenten kunnen vluchtelingen wegwijs maken in wijken en buurten. Ook willen de studenten graag de handen uit de mouwen steken bij het gereed maken van locaties.

Gezondheidszorg
Zoals vorige week al gemeld heeft een aantal regionale zorgorganisaties de handen inéén geslagen om samen de gezondheidszorg voor Oekraïense vluchtelingen effectief te organiseren. Zo wordt op dit moment gezocht naar een geschikte covid-isolatie- en quarantainefaciliteit in de regio. Tot op heden is het nog niet gelukt een dergelijke locatie te vinden.

De druk op de huisartsenzorg neemt ook toe. Om de druk te verminderen zijn de huisartsen bezig de huisartsenzorg gezamenlijk te organiseren.

Opvang asielzoekers en statushouders
Gemeenten, COA en de drie Brabantse veiligheidsregio’s hebben op dinsdag 12 april 2022 op provinciale schaal afstemming over de opvang van asielzoekers en statushouders. Het is de bedoeling om tot een Brabant-brede invulling te komen.

31 maart 2022.

Op dit moment worden in de regio Zuidoost-Brabant circa 450 vluchtelingen opgevangen. In onderstaand overzicht staan de actuele aantallen opvangplekken en vluchtelingen.

Verder worden op dit moment ook bindende afspraken gemaakt over het samen optrekken in de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, statushouders en asielzoekers. Het doel is: voor iedereen een plek vinden. Vanuit de Rijksoverheid worden aantallen aangeleverd.

Regionale cijfers
In het overzicht staan de regionale cijfers rondom aantallen en locaties per woensdag 30 maart 2022 – 17.00 uur.

Opvang vluchtelingen Oekraïne

woensdag 30 maart 2022 – 17.00 uur

Aantallen totaal Toelichting
Potentiële opvangplekken in Zuidoost-Brabant
(inclusief crisisnoodopvang en plekken voor langere duur)
circa 3.000
opvangplekken
Gemeentelijke locaties én woningbouwcorporaties/woningen.

 

Aantal opgevangen vluchtelingen in Zuidoost-Brabant in gemeenten: Best (vanaf 31 maart 2022), Eersel, Eindhoven, Gemert-Bakel, Geldrop-Mierlo, Helmond, Laarbeek, Someren, Valkenswaard en Veldhoven 448
vluchtelingen
De aantallen fluctueren uiteraard snel. Er is uitstroom van locaties naar particulieren, waardoor vluchtelingen niet meer ‘in beeld’ zijn.
Op dit moment direct beschikbare opvangplekken in Zuidoost-Brabant (inclusief crisisnoodopvang en plekken voor langere duur) 706 opvangplekken De aantallen fluctueren uiteraard snel.

 

Huisvesting en inrichting / toelichting op cijfers
Het bovengenoemde aantal potentiële opvangplekken is niet automatisch gelijk aan het aantal vluchtelingen dat daadwerkelijk opgevangen kan worden. Sommige locaties zijn namelijk maar voor beperkte duur beschikbaar of zijn alleen geschikt als crisisnoodopvang of als doorstroomlocatie.

Samen met het MBO-onderwijs wordt bekeken of studenten kunnen helpen bij inrichting- en beheerwerkzaamheden bij de opvanglocaties stageplek.

Nieuwe locaties
In de afgelopen week is weer een aantal nieuwe locaties in onze regio geopend. Zo worden in de gemeenten Eersel, Gemert-Bakel, Someren en Valkenswaard inmiddels ook vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Vanaf donderdag 31 maart, gebeurt dat ook in de gemeente Best.

Gezondheidszorg
Een aantal regionale zorgorganisaties heeft de handen inéén geslagen om de gezondheidszorg aan Oekraïense vluchtelingen zo effectief mogelijk te organiseren. Hierbij valt te denken aan huisartsen, huisartsenposten, tandartsen, verloskundigen, GGD en apothekers. Een aantal activiteiten die samen zijn opgepakt:

  • medische check in Microlab Eindhoven (hier is het regionaal registratie punt);
  • regionale quarantaine- en isolatieplekken zijn ontwikkeling voor covid-positief geteste vluchtelingen;
  • gezondheidsvoorlichting in het Oekraïens.

Onderwijs
Het geven van primair en voortgezet onderwijs aan vluchtelingen via gemeenten verloopt goed. Er wordt momenteel onderzocht of centraliseren mogelijk is, of dat een decentrale aanpak nodig is.

Zowel MBO als HBO onderwijs  zijn in overleg en onderzoeken hoe een passend aanbod tot stand kan komen, zodat vluchtelingen die in Oekraïne al studeerden hun talent niet onbenut hoeven laten.

Particuliere opvang
Ook in onze regio komt het steeds vaker voor: gezinnen die Oekraïense vluchtelingen hebben opgevangen hier na enkele weken om verschillende redenen vanaf moeten zien. In veel gevallen zijn de vluchtelingen getraumatiseerd door wat ze in het land van herkomst mee hebben gemaakt.

Dit betekent dat deze vluchtelingen zich melden bij het RRP (Regionaal Registratie Punt) in Eindhoven en vragen om een nieuwe verblijflocatie. Het aantal is nu meer dan vijftig vluchtelingen en komt bovenop het te plaatsen aantal waar de regio Brabant-Zuidoost verantwoordelijk voor is. En dat is problematisch, vooral voor de vluchteling die op deze manier niet de rust krijgt die noodzakelijk is.  Als regio wijzen we daarom, ook in de regionale media, op de impact die het heeft op zowel de gastgezinnen als de vluchtelingen.

Opvang asielzoekers en statushouders
Naast de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne speelt ook de vraag om locaties voor asielzoekers en statushouders. Gezien de nijpende situatie in de opvanglocatie Ter Apel en de verdringing op de woningmarkt is een dringend verzoek gedaan aan alle veiligheidsregio’s om tenminste 100 extra plekken voor asielzoekers te creëren en de uitstroom van statushouders uit het asielzoekerscentrum naar reguliere woonruimte te faciliteren. Gemeenten, COA en Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost onderzoeken op dit moment samen de mogelijkheden.

24 maart 2022.

Zuidoost-Brabant realiseert eerste 1.000 opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne
Op dit moment gaan er steeds meer locaties voor opvang open. Dit betekent dat er vanaf volgende week meer vluchtelingen ontvangen kunnen worden. Er wordt toegewerkt naar de opvang van nog eens 1000 vluchtelingen, waarbij wordt voldaan aan de opdracht van het kabinet.

Burgemeester Blanksma, plaatsvervangend voorzitter van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost:
“Het is hartverwarmend om te zien dat er grote betrokkenheid en welwillendheid is in de maatschappij om iets te kunnen betekenen voor Oekraïense mensen die huis en haard hebben moeten verlaten. De afgelopen weken is hard gewerkt om de gevraagde opvangplekken te realiseren. Deze enorme opgave is samen met (maatschappelijke) partners en vrijwilligers opgepakt om Oekraïense vluchtelingen een plek te kunnen bieden waar ze op adem kunnen komen. Complimenten voor zowel de (maatschappelijke) partners, gemeenten en alle vrijwilligers die zo hard hebben gewerkt om een veilig onderkomen te realiseren.”

Hieronder meer info over aantallen en locaties in Zuidoost-Brabant:

Opvang vluchtelingen Oekraïne

donderdag 24 maart 2022 – 12.00 uur

 

Aantallen totaal Toelichting
Potentiële opvangplekken in Zuidoost-Brabant
(inclusief crisisnoodopvang en plekken voor langere duur)
3.631
opvangplekken
Gemeentelijke locaties én woningbouwcorporaties/woningen.

 

Aantal opgevangen vluchtelingen in Zuidoost-Brabant in gemeente Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Laarbeek en Veldhoven 265
vluchtelingen
De aantallen fluctueren uiteraard snel. Er is uitstroom van locaties naar particulieren, waardoor vluchtelingen niet meer ‘in beeld’ zijn.
Aantal in Basisregistratie Personen (BRP) geregistreerde vluchtelingen in Zuidoost-Brabant Onbekend Het aantal geregistreerde vluchtelingen bij de gemeenten hebben wij momenteel niet in beeld. Dit inventariseren we bij de gemeenten.

 

Op dit moment direct beschikbare opvangplekken in Zuidoost-Brabant (inclusief crisisnoodopvang en plekken voor langere duur)

 

633 plekken De aantallen fluctueren uiteraard snel.

Werking regionale registratie Microlab Eindhoven
Vluchtelingen komen op verschillende plekken onze regio binnen. Om regionaal overzicht te creëren is vanaf deze week Microlab in Eindhoven het Regionale Registratie Punt (RRP) voor de gehele regio (21 gemeenten). Het regionale RRP is nu het startpunt voor alle gecoördineerde opvang in de gehele regio. Het regionale RRP staat in nauw contact met het landelijke LCVS (Landelijk Coördinatiepunt VluchtelingenSpreiding).

Registratie
Registratie bestaat onder andere uit:

– Registratie van voor- en achternaam, leeftijd, eventueel gezinssamenstelling en mogelijke huisdieren.
– Vaststelling of de vluchteling is gedocumenteerd ja of nee.
– Vaststelling of minderjarige alleenreizende vluchtelingen zonder gezag (dus zonder één van de ouders) zich melden.
– Er vindt een medische/psychologische check plaats onder regie van de GHOR/GGD. Ook wordt de mogelijkheid tot een PCR-test en vaccinatie toegelicht.
– Er wordt een korte triage toegepast (medisch, mobiliteit, grootte en samenstelling gezin etc). Dit vormt de basis voor de zoektocht naar een meest geschikte locatie, specifiek voor de desbetreffende vluchteling/vluchtelingen in gezinsverband.
– Het proces van aankomst, registratie en plaatsing op een locatie wordt in het RRP aan de vluchtelingen uitgelegd.

Wanneer de vluchteling is geregistreerd wordt hij geplaatst op een locatie voor het liefst 6 maanden of langer. Wanneer dit niet lukt gaat de vluchteling naar een zogenaamde doorstroomlocatie. Hier verblijft hij hooguit enkele weken totdat hij kan doorstromen naar een plek voor langer verblijf. Wanneer beide opties nog niet mogelijk zijn, dan verblijft hij maximaal 24-48 uur op de crisisnoodopvang in het Microlab. Het uitgangspunt is dat er zo weinig mogelijk verhuizingen van locatie naar locatie plaatsvinden.

 

 

18 maart 2022.

Opvang vluchtelingen in de regio loopt goed
Inmiddels zijn er in onze regio al veel vluchtelingen gearriveerd. Een deel is op particulier initiatief ondergebracht bij gastgezinnen. Daarnaast hebben de gemeenten in onze regio hard gewerkt aan opvang binnen hun gemeenten. Onder andere in Eindhoven, Helmond, Laarbeek, Geldrop-Mierlo en Veldhoven worden al vluchtelingen opgevangen, in totaal ongeveer 400 mensen. Er komen snel meer locaties bij, zodat de eerste 1.000 vluchtelingen binnenkort veilig onderdak hebben.

Regionaal knooppunt
Om alles goed te kunnen organiseren moeten we aan de ene kant inzicht hebben in de instroom van vluchtelingen in onze regio. Aan de andere kant moeten we overzicht houden op welke vluchtelingen waar naar toe gaan. Vanaf maandag 21 maart a.s. wordt de crisisnoodopvang in het Microlab in Eindhoven in gebruik genomen als regionaal knooppunt voor Brabant-Zuidoost. Alle vluchtelingen die naar onze regio komen, gaan eerst naar deze locatie. Hier vindt de intake (o.a. registratie en gezondheidscheck) plaats. Vervolgens worden de vluchtelingen vanuit dit punt verdeeld over locaties in de regio. We hopen dat we de vluchtelingen direct kunnen plaatsen in een locatie voor langere tijd. Dan hoeven zij niet nog eens te verhuizen. Als dat niet lukt, wordt gebruik gemaakt van een doorstroomlocatie.

Alleenreizende minderjarige vluchtelingen
Voor alleenreizende minderjarige vluchtelingen is er een aparte procedure. Deze minderjarige vluchtelingen vangen we eerst op in Mierlo. Deze locatie opent uiterlijk 25 maart a.s. Daarna worden ze geplaatst in gastgezinnen die ervaring hebben met het opvangen van kwetsbare kinderen. We maken daar afspraken over met de Kinderbescherming.

Samenwerken met organisaties
Gemeenten krijgen veel hulp van organisaties en vrijwilligers om dit allemaal te kunnen organiseren. Woningbouwcoöperaties hebben tijdelijk woningen beschikbaar gesteld die op de nominatie staan om te worden gesloopt, een andere bestemming zouden krijgen of gerenoveerd moeten worden. Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis helpen bij de eerste opvang. GGD, huisartsen, apothekers, ziekenhuizen en andere hulpverleners leveren samen de benodigde medische zorg.

Rode Kruis opent hulplijnen
Het Rode Kruis opent een WhatsApp-hulplijn voor Oekraïense vluchtelingen. Via deze hulplijn kunnen mensen in het Oekraïens of Engels worden geholpen. Vrijwilligers beantwoorden de vragen, en als dat niet kan verwijzen ze de vluchtelingen door naar instanties die wel antwoord kunnen geven op hun vraag. Het telefoonnummer van deze hulplijn is 06-48158053.
Ben je zelf geen vluchteling, maar heb je toch vragen? Of wil je hulp aanbieden? Bel dan 070-4455888. Het telefoonnummer is bereikbaar van 09.00 tot 21.00 uur.

Website Vluchtelingenwerk
Vluchtelingenwerk heeft een website geopend (www.refugeehelp.nl), bedoeld als online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen in wil zetten.

11 maart 2022.

Eerste duizend opvangplekken in Zuidoost-Brabant gevonden

De oorlog in Oekraïne brengt een grote vluchtelingenstroom op gang. Het kabinet houdt er rekening mee dat de komende weken en maanden tienduizenden vluchtelingen in Nederland opgevangen moeten worden. Daarom heeft het kabinet aan alle 25 veiligheidsregio’s, waaronder Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, de opdracht gegeven om samen met gemeenten voor opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne te zorgen. Deze opvang zal mogelijk geruime tijd, maanden of zelfs nog langer, duren en is tijdelijk van aard.

Inmiddels zijn de eerste duizend opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen in onze regio gevonden. Deze worden snel gefaseerd beschikbaar gesteld zodat er goed ingespeeld kan worden op een menswaardige manier van opvangen. Er is daarnaast ook voorzien in crisisnoodopvang.

De eerste vluchtelingen zijn inmiddels gehuisvest in de gemeente Eindhoven en een aantal regiogemeenten. De specifieke locaties worden bekend gemaakt zodra vluchtelingen hun intrek hebben genomen en omwonenden zijn geïnformeerd.

Alle 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant spannen zich momenteel in om zo spoedig mogelijk nog 1.000 opvangplekken extra te vinden en bruikbaar te maken. In totaal gaat het dus vooralsnog om 2.000 opvangplekken in onze regio.

Burgemeester John Jorritsma, voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost:
“Het op een goede manier en voor langere tijd onderbrengen van de vluchtelingen is een enorme logistieke operatie. Heel veel (maatschappelijke) partners zijn bij deze opgave betrokken. Denk aan vluchtelingenwerk, woningbouwcorporaties, voedselbanken en vrijwilligers uit allerlei geledingen. De komende weken krijgt die organisatie steeds meer vorm. De 24uurs spoedopvang is nu al operationeel. Tegelijkertijd bieden zoveel mensen hulp en onderdak aan dat niet iedereen meteen reactie krijgt. Daarvoor vragen we begrip. De betrokkenheid is in elk geval hartverwarmend.”

9 maart 2022.

De oorlog in Oekraïne, een dramatische bladzijde in de geschiedenis die heel veel onschuldige slachtoffers kent. In de eerste plaats in het land zelf. Het menselijk leed dat er hiermee gepaard gaat blijkt onder meer uit de grote vluchtelingenstroom die op gang is gekomen. Dat laat niemand onberoerd, ook in Nederland niet, getuige de vele initiatieven die worden ontplooid.

Opvang vluchtelingen door gemeenten
Het kabinet houdt er rekening mee dat de komende weken en maanden tienduizenden vluchtelingen in Nederland opgevangen moeten worden. Daarom heeft het kabinet aan alle 25 veiligheidsregio’s, waaronder Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, de opdracht gegeven om samen met gemeenten voor opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne te zorgen. Deze opvang zal mogelijk geruime tijd, maanden of zelfs nog langer, duren.

Opvang in onze regio
Alle 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant zetten inmiddels alles op alles om binnen 14 dagen 1.000 opvanglocaties te vinden en bruikbaar te maken. Als de gemeenten deze plekken beschikbaar hebben, wordt gekeken naar nog eens 1.000 plekken. In totaal gaat het dus om 2.000 opvangplekken in onze regio. Inmiddels worden de eerste Oekraïense vluchtelingen opgevangen in Eindhoven.

Oekraïners kunnen vrij reizen naar Nederland. Zonder verblijfsvergunning kunnen zij negentig dagen in Nederland blijven. Oekraïners hebben van de EU een speciale status gekregen waardoor zij in Nederland mogen werken.

Ik wil helpen

  • Ik wil geld doneren | Giro 555
  • Ik wil me aanmelden als gastgezin voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen | Takecarebnb

Ik wil meer informatie

  • Veelgestelde vragen over de situatie in Rusland en Oekraïne| Rijksoverheid.nl
  • Wat betekent de situatie in Oekraïne voor de veiligheid in Nederland? | Rijksoverheid.nl

Hoe bereid ik me voor op een noodsituatie?

  • Weet jij wat je moet doen in een noodsituatie? | Lees het hier.