Zoeken:
Begin hoofdinhoud

Verslag COVID-19 van voorzitter VRBZO.

Verslag COVID-19 van voorzitter VRBZO.

Op 1 december 2020 trad de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in werking. Deze wet verving de noodverordeningen van de Veiligheidsregio’s. In dit tweede verantwoordingsverslag vindt u daarom een beschrijving van het verloop van COVID-19 in de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost over de periode januari tot 1 december 2020. Aanvullend op het eerste tussentijdse verslag (januari – 3 augustus 2020), blikt de heer Jorritsma, voorzitter Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost terug op bijzondere gebeurtenissen en besluitvorming uit het afgelopen jaar.

Verslag COVID-19

Heeft u vragen over dit verslag? Stuur dan een e-mail naar info@vrbzo.nl.