Zoeken:
Begin hoofdinhoud

Systeemtest in Zuidoost-Brabant.

Is de crisisorganisatie in de regio Zuidoost-Brabant in staat om goed en volgens de wettelijke eisen te reageren op een crisis of ramp? Dat is dit jaar de centrale vraag die tijdens een zogenaamde systeemtest beantwoord moet worden. Aan deze test, die onaangekondigd plaatsvindt, doen verschillende crisisteams mee.

De test begint met een melding binnen de Meldkamer Oost-Brabant. De testcyclus wordt uiteindelijk afgesloten met het volledig doorlopen van een oefenscenario. Hierbij worden crisisteams van de hoofdstructuur ingezet, waaronder het beleidsteam. In zo’n team zitten vertegenwoordigers van o.a. hulpdiensten, gemeenten en een betrokken ketenpartner. Zij proberen onder voorzitterschap van een burgemeester of voorzitter van de veiligheidsregio, met elkaar grip op het (fictieve) incident te krijgen.

Waarom zo’n test

Grote incidenten komen gelukkig zelden voor. Er zijn dan ook weinig mogelijkheden om de kwaliteit van de crisisbeheersing te testen. We beschikken over plannen, procedures en afspraken. Maar zijn we in Zuidoost-Brabant daadwerkelijk goed voorbereid op een groot incident? Een van de belangrijke elementen in deze test is het aantonen van de opkomsttijden van de diverse teams, de juiste bemensing en de onderlinge samenwerking.

Wat merk je van deze oefening?

In principe merken inwoners niets van deze test. De daadwerkelijke inzet van de operationele diensten (de brandweerwagens, ambulances en politiewagens etc.) wordt tijdens de test namelijk niet beoefend. Dit gebeurt op andere momenten. Wel zullen er in de buurt van de ‘incidentlocatie’ enkele personenvoertuigen van de hulpdiensten bij elkaar staan. Mogelijk wordt ook de Multidisciplinaire Commando Unit ingezet, een speciaal voertuig waarin operationeel leidinggevenden overleg voeren. Dit voertuig zal niet met optische- en geluidssignalen rijden. Vanuit de meldkamer wordt wel realistisch gealarmeerd, dus de oefenalarmeringen zullen zichtbaar zijn op diverse sites die meldingen van de hulpdiensten weergeven.