Zoeken:
Begin hoofdinhoud

Nieuwe directeur voor Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

Mevrouw Marijke Wilms-Wils is door het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) benoemd tot directeur VRBZO. Per 1 oktober aanstaande gaat zij deze functie vervullen.

Marijke heeft veel ervaring bij overheidsorganisaties. Sinds 2017 is zij gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Meierijstad. In de jaren daarvoor werkte Marijke als gemeentesecretaris in Veghel en in diezelfde gemeente startte zij enkele jaren eerder als directeur bedrijfsvoering. Ervaring tijdens crises heeft Marijke ook; tijdens de coronacrisis vervulde zij voor langere periode de rol als operationeel leider in Veiligheidsregio Brabant-Noord.

De jarenlange ervaring van Marijke als gemeentesecretaris en haar ervaring op het gebied van veiligheid, waren voor het bestuur van VRBZO doorslaggevend om haar te benoemen tot directeur. “VRBZO is een organisatie die continu in ontwikkeling is, in een regio die groeit en bloeit”, licht mevrouw Blanksma, bestuurlijk portefeuillehouder P&O toe. “Met de komst van Marijke komt er een ervaren directeur. Zij zal de verbinding tussen de operatie, het bestuur en regio verder versterken. Wij wensen haar veel succes in haar nieuwe functie en verheugen ons op een constructieve samenwerking.”

Ook de ambtelijke organisatie van VRBZO is blij met haar aanstelling. Lambèrt van Iersel namens het MT: “Wij zijn heel blij met Marijke als onze nieuwe directeur. Zij brengt niet alleen veel ervaring mee op bestuurlijk en ambtelijk vlak, ze presenteerde zich in de gesprekken ook als iemand die zich betrokken voelt bij het wel en wee van alle medewerkers. Iemand die mensen ziet en waardeert en graag in verbinding staat met collega’s, partners en bestuur. We zien uit naar de samenwerking!”