Zoeken:
Begin hoofdinhoud

In ons geheugen gegrift.

Maandag 15 juli 1996 is een zwarte bladzijde in de geschiedenis. De Herculesramp waarbij 34, veelal jonge, mensen het leven lieten, is een ramp die nog altijd in ons geheugen gegrift staat. Sindsdien zijn er 25 jaar verstreken, maar is voor velen geen dag voorbijgegaan zonder de herinnering aan die rampzalige maandagavond.

Vandaag herdenken we alle 34 slachtoffers en staan we stil bij het leed van de overlevenden, families, vrienden en collega’s bij de Koninklijke Landmacht. We kijken ook extra om naar de hulpverleners op wie deze ramp impact heeft gehad. Uit respect en opdat we deze verschrikkelijke ramp nooit vergeten.

Petra de Kam,

Directeur Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.