Zoeken:
Begin hoofdinhoud

Bekendmaking vaststelling crisisbeheersplan (CBP) Luchthaven Eindhoven.

Bekendmaking vaststelling crisisbeheersplan (CBP) Luchthaven Eindhoven.

Een crisisbeheersplan bevat informatie voor een gecoördineerde bestrijding van een incident op de luchthaven, zodanig dat in geval van een groot incident of ramp de hulpdiensten snelle en adequate maatregelen kunnen treffen.

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Brabant- Zuidoost maakt bekend (op grond van het Besluit Veiligheidsregio’s) dat op 16 december 2021 het Crisisbeheersplan Luchthaven Eindhoven, bestaande uit Vliegbasis Eindhoven, Flightforum 1550 te Eindhoven en Eindhoven Airport N.V., Luchthavenweg 13 te Eindhoven, is vastgesteld.

Het CBP heeft in de periode van 4 oktober tot en met 15 november 2021 ter inzage gelegen in het kantoor van Veiligheidsregio Brabant Zuidoost op de Deken van Somerenstraat 2 te Eindhoven. Daarnaast was het CBP ook digitaal te raadplegen via de internetpagina van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

Er zijn door belanghebbenden geen zienswijzen ingebracht in genoemde periode.
Het vastgestelde CBP kun je vinden op de website van Veiligheidsregio Brabant- Zuidoost.
Tegen de vaststelling van het crisisbeheersplan kan geen bezwaar en/of beroep worden ingesteld.
Het plan zal op 21 maart 2022 in werking treden.

Heb je nog vragen, dan kun je contact opnemen via crisisbeheersing@vrbzo.nl.