Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Rol gemeenteraden

Minstens 1 keer per 4 jaar stellen gemeenten vast wat de kwaliteit van hun brandveiligheid moet zijn en hoe de brandweerzorg moet worden gerealiseerd.

De procedure is als volgt: iedere 4 jaar biedt het Algemeen Bestuur van VRBZO de 21 gemeenteraden een concept regionaal beleidsplan aan. De basis voor dit beleidsplan zijn de risicoprofielen van de 21 gemeenten. De raden zien in het risicoprofiel welke risico’s voor hun gemeente relevant zijn. Veranderingen in het risicoprofiel leiden tot een ander regionaal beleidsplan. Kortom: dit 4-jaarlijkse proces is hét moment voor gemeenten om invloed uit te oefenen op het beleid van de veiligheidsregio.

Het bestuur van VRBZO bespreekt – via de Colleges van B&W – met gemeenteraden het risicoprofiel van de betreffende gemeente. De raden kunnen het concept-beleidsplan aanvullen met eigen onderkende risico’s. Ook kunnen ze lokale beleidsprioriteiten en veiligheidsthema’s naar voren brengen.

Regionaal risicoprofiel

Het regionaal risicoprofiel is een overzicht van de risicovolle situaties in de regio en de soorten incidenten die zich daardoor kunnen voordoen. Ook laat het risicoprofiel zien in hoeverre de regio op deze risico’s is voorbereid. Dit overzicht stelt gemeenten en VRBZO in staat te kiezen welke risico’s in een beleidsperiode prioriteit krijgen.

 

Bekijk het regionaal risicoprofiel

Regionaal beleidsplan

Ook het regionaal beleidsplan is een instrument waarmee gemeenteraden invloed kunnen uitoefenen op de inrichting van de organisatie. Het oefenbeleidsplan en het dekkingsplan zijn wettelijk gezien onderdeel van het beleidsplan. In het dekkingsplan staat hoe alle mensen, kazernes en materieel zo effectief en efficiënt mogelijk worden ingezet. Daarom moet VRBZO ook deze stukken met de gemeenteraden bespreken.

Er is een duidelijke relatie tussen het regionaal beleidsplan van VRBZO en het integrale veiligheidsbeleid van iedere afzonderlijke gemeente in onze regio. Gemeenten nemen namelijk thema’s uit het beleidsplan van de veiligheidsregio op in hun gemeentelijke beleid en omgekeerd. Om deze samenhang te versterken, werkt VRBZO bij het opstellen van het regionaal beleidsplan samen met de integrale veiligheidscoördinatoren van de gemeenten. Kennis en ervaringen van de gemeenten krijgen op deze manier een plek in het regionaal beleidsplan.

Regionaal beleidsplan

Download het document

Meer weten?

Meer informatie over de Wet veiligheidsregio’s, het risicoprofiel en het beleidsplan vind je in de brochure Wet veiligheidsregio’s, de brochure Besluit veiligheidsregio’s 2016 en Besluit personeel veiligheidsregio’s 2016. Bekijk de brochures op de website van het Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding & Veiligheid (NCTV)

 

Bekijk de website