Planning- en controlcyclus

VRBZO hanteert een cyclus om het bestuur te informeren over waar we aan (gaan) werken, wat de stand van zaken is en wat de kosten zijn. Het vastgestelde regionaal beleidsplan vormt de basis voor deze cyclus.

Meer informatie

Meer informatie over de planning- en controlcyclus lees je op de pagina Hoe werkt de planning- en controlcyclus?

2018

Bekijk de documenten voor de planning- en controlcyclus van 2018:

2017

Bekijk de jaarrekening en het jaarverslag van 2017: